ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງວິທະຍາໄລກົດໝາຍພາກກາງ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງວິທະຍາໄລກົດໝາຍພາກກາງ

ເຈົ້າຂອງກະທູ້: Anh Tú