Sớm nghiên cứu định hướng kế hoạch phát triển của Bộ, ngành sau năm 2020

Sớm nghiên cứu định hướng kế hoạch phát triển của Bộ, ngành sau năm 2020
Đây là ý kiến của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Cục Kế hoạch – Tài chính (11/8/1993 – 11/7/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba diễn ra hôm nay - ngày 10/8/2018. Tham dự buổi lễ cùng các Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Đặng Hoàng Oanh, còn có các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đại diện một số bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ và cán bộ các thế hệ của Cục Kế hoạch – Tài chính (KHTC).
Chuyển mình vượt bậc sau 25 năm thành lập
Nhắc lại thời điểm cách đây 25 năm, Q.Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Phan Anh Tuấn cho biết: Ngày 11/8/1993, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 531b/QĐ-TC về việc thành lập Vụ Kế hoạch – Tài chính thuộc Bộ Tư pháp. Theo Quyết định số 544/QĐ-TC ngày 24/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính, khi đó Vụ được giao quản lý ngân sách của toàn ngành Tư pháp, bao gồm cả ngân sách các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) và hệ thống Tòa án ở địa phương. Trải qua hơn 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, Cục Kế hoạch – Tài chính đã có bước chuyển mình vượt bậc, từ một đơn vị hành chính thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp đơn thuần trở thành đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được Bộ trưởng phân cấp, ủy quyền trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể bằng Quyết định 636/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
1 1
Với chặng đường 25 năm qua, Cục Kế hoạch – Tài chính vinh dự và tự hào khi đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp, được thể hiện qua kết quả công tác ở từng lĩnh vực chuyên môn được giao. Theo đó, đã cơ bản hoàn thiện thể chế trong công tác kế hoạch – tài chính, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch, thống kê, bảo đảm phù hợp với đặc thù của Bộ, ngành Tư pháp; đảm bảo kinh phí hoạt động, điều kiện làm việc cho hơn 800 cơ quan, đơn vị và trên 11.000 công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tư pháp được duy trì ổn định, có nhiều đổi mới theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, cơ bản hoàn thành cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các đơn vị thuộc Bộ, hệ thống cơ quan THADS, phục vụ tốt việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị cũng như tạo bước chuyển mới về công tác kế hoạch, thống kê của Bộ, ngành Tư pháp.
1 1
Thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ông Tuấn cam kết tập thể công chức, viên chức và người lao động của Cục quyết tâm không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm đạo đức nghề nghiệp, đề cao trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn để kế thừa và phát huy xứng đáng truyền thống tốt đẹp của Cục Kế hoạch – Tài chính trong suốt 25 năm qua.
Thực hiện nghiêm các chính sách pháp luật có liên quan
Nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, cảm ơn và chúc mừng thành tích mà tập thể Cục Kế hoạch – Tài chính đã đạt được, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá: Từ vị trí là đơn vị với chức năng chủ yếu là tham mưu cho Bộ trưởng trong công tác quản lý ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ Tư pháp, đến nay, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động thành Cục thuộc Bộ và là đơn vị tham mưu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, gồm tài chính, kế toán; quản lý, sử dụng tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; kế hoạch; thống kê và trực tiếp thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công gồm quản lý dự án đầu tư xây dựng và tổ chức mua sắm tập trung.
1 1
Theo Bộ trưởng, trong 25 năm qua, Cục Kế hoạch - Tài chính đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự lớn mạnh và phát triển của Bộ Tư pháp nói riêng, Ngành Tư pháp nói chung. Chẳng hạn như kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch – tài chính phù hợp với đặc điểm của Bộ, ngành; trong điều kiện ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đảm bảo kịp thời kinh phí cho các hoạt động thường xuyên, cho việc trang cấp các thiết bị, phương tiện làm việc cũng như từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng của các đơn vị thuộc Bộ, nhất là hệ thống cơ quan THADS...
 1 1
Bộ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong thời gian tới hết sức nặng nề, do đó vai trò của Cục Kế hoạch - Tài chính cũng ngày càng được khẳng định trong việc tham mưu hoạch định các chính sách, chiến lược quản lý nhằm đảm bảo duy trì, củng cố và hiện đại hóa cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của ngành theo các yêu cầu cải cách. Bởi vậy, Bộ trưởng đề nghị Cục tiếp tục thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về tài chính, kế toán, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là khắc phục những tồn tại, hạn chế của Bộ đã được nêu ra; tiếp tục hoàn thiện thể chế về phân cấp quản lý công tác ngân sách, tài sản, xây dựng cơ bản trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với đặc thù của Bộ, ngành Tư pháp; kịp thời hướng dẫn các đơn vị dự toán, chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự toán và thực hiện dự án, đặc biệt là đối với các dự án lớn đang triển khai hiện nay có nhiều vướng mắc.
Ngoài ra, phối hợp với Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị liên quan nghiên cứu ngay những định hướng kế hoạch phát triển của Bộ, ngành giai đoạn sau năm 2020; trước mắt hoàn thiện, ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ để làm cơ sở để thống nhất về thể thức, nội dung, quy trình xây dựng các loại kế hoạch chủ yếu của Bộ, đưa công tác xây dựng kế hoạch thực sự đi vào nề nếp. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị đầu mối của Bộ trong quản lý công tác thống kê; tập trung ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác thống kê; chú trọng hơn tới công tác đánh giá, phân tích số liệu thống kê, phát huy đúng giá trị của thống kê trong phục vụ xây dựng và hoạch định các kế hoạch, chiến lược phát triển của Bộ, ngành Tư pháp.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 11 cá nhân và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 3 tập thể và 9 cá nhân.

Tác giả bài viết: Anh Như - Hoàng Thư

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)