Thông báo Phối hợp tuyển sinh và thu nhận hồ sơ trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo Phối hợp tuyển sinh và thu nhận hồ sơ trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022
Trường Cao đẳng Luật miền Trung phối hợp Trường Đại học Vinh tuyển sinh và thu nhận hồ sơ trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Tác giả bài viết: Trung tâm TVPL