Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề công chứng Khóa 19

Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề công chứng Khóa 19 tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình