Đảng bộ Trường Cao đẳng Luật miền Trung tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị tổng kết đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đảng bộ Trường Cao đẳng Luật miền Trung tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị tổng kết đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Ngày 30/12/2022, Đảng bộ Trường Cao đẳng Luật miền Trung tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Hội nghị diễn ra với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác. Toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, phù hợp của Đảng ủy để tiếp tục đưa Trường Cao đẳng Luật miền Trung phát triển mạnh mẽ, bền vững.
Tham dự Hội nghị, có đồng chí Võ Khắc Hoan, Bí thư Đảng ủy Trường; các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy ban Kiểm tra, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội.
Hội nghị đã nghe Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Quyết định sứ đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Trường Cao đẳng Luật miền Trung, do đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang , Phó Bí thư Đảng ủy trình bày.
Đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo của Đảng ủy Trường. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết và đề xuất các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo của Đảng bộ.
Đồng chí Võ Khắc Hoan, Bí thư Đảng ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được và nêu các nội dung cần thực hiện, trong đó nêu rõ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023. Năm 2022, là một năm có rất nhiều khó khăn, thử thách nhất là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và nhiều dịch bệnh khác đã tác động sâu sắc đến nền kinh tế bị sụt giảm nghiêm trọng, trước tình hình đó Đảng ủy Trường cùng với Lãnh đạo Trường, các cấp ủy, lãnh dạo các đơn vị đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác.
Năm 2023, Đảng ủy tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhất là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI; các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ XIII; Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 02/8/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền; quy chế dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò các đoàn thể trong xây dựng Đảng; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ và tập thể cơ quan Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đảng bộ Trường xác định, tiếp tục xây dựng, đổi mới chương trình hành động và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo trong việc xây dựng Đảng bộ Trường Cao đẳng Luật miền Trung ngày càng trong sạch, vững mạnh; mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cần nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.
 

Tác giả bài viết: Quỳnh Trang