Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương mở tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương mở tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
Sáng ngày 25/8/2019,Trường Trung cấp Luật Đồng Hới phối hợp vớiĐại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương mở tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới .
Dự Lễ Khai giảng có ThS. Võ Khắc Hoan - Q. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới cùng đại diện Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa và 30 học viên của lớp.
Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Trong quá trình học tập các học viên sẽ được nghiên cứu những chuyên đề theo Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 1045/QĐ-BNV ngày 18/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Cũng tại Lễ Khai giảng, ThS. Võ Khắc Hoan khẳng định sẽ tạo điều mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất về cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập để các học viên yên tâm học tập. Đồng thời ThS. Võ Khắc Hoan cũng đề nghị các học viên chấp hành tốt các quy chế đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và nội quy, quy định của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, hoàn thành tốt khóa học theo kế hoạch đã đề ra.
Buổi Lễ kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi và dự kiến bế giảng vào ngày 23/11/2019. 

Tác giả bài viết: TT Tư vấn pháp luật