Trường Cao đẳng Luật miền Trung tham gia bồi dưỡng chính trị - pháp luật hè năm 2022 tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Trường Cao đẳng Luật miền Trung tham gia bồi dưỡng chính trị - pháp luật hè năm 2022 tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Ngày 02/8/2022, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trường Cao đẳng Luật miền Trung tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị - pháp luật hè năm 2022 cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn Huyện.

Đống chí Hoàng Văn Sơ, Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa
 phát biểu khai mạc
Tham dự có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó BTTT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Quang Hưng, UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Lê Phước, Trưởng Phòng Tư pháp huyện; đồng chí Hoàng Văn Sơ, Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng GD&ĐT; đồng chí Hoàng Thị Thu Phương, Phó Trưởng Khoa Đào tạo cơ sở, Trường Cao đẳng Luật miền Trung... và gần 2000 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên.
Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được giảng viên truyền đạt 03 chuyên đề, trong đó, Trường Cao đẳng Luật miền Trung tham gia phổ biến chuyên đề: Những văn bản quy phạm pháp luật để điều hành và quản lý.
Lớp bồi dưỡng chính trị - pháp luật hè năm 2022 giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trong Huyện nâng cao nhận thức, nắm vững những nội dung lý luận cơ bản, cốt lõi về quan điểm, chỉ đạo mới của Đảng, các chính sách pháp luật mới của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023./.

Tác giả bài viết: Thu Phương