Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2023 của Trường Cao đẳng Luật miền Trung