Lịch thi học phần học kỳ II của lớp liên thông Đại học Luật Khóa 1

Lịch thi học phần học kỳ II của lớp liên thông Đại học Luật Khóa 1
                                                                LỊCH THI HỌC PHẦN - KỲ II
 
              Lớp:  57E Luật Đồng Hới  thi vào ngày  12 - 13 /11/ 2016   gồm các học phần sau:
 
  
TT Tên học phần Ngày thi Số lượng
1
Lý luận chung về NN và Pl Sáng 12/11/2016 39 ( 1 Phòng)
2
Lịch sử các học thuyết pháp lý Sáng 12/11/2016 39 ( 1 Phòng)
3
Lịch sử NN và PL Chiều 12/11/2016 39 ( 1 Phòng)
4
Luật Dân sự Sáng 13/11/2016 39 ( 1 Phòng)
5
Luật Hành chính và Tố tụng Hành chính Sáng 13/11/2016 39 ( 1 Phòng)
6
Tư tưởng Hồ Chí Minh Chiều 13/11/2016 39 ( 1 Phòng)