Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 bổ nhiệm lại Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh.
Thời hạn bổ nhiệm lại từ ngày 12/4/2023.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh sinh năm 1968; quê quán tại Phú Thọ. Thứ trưởng bắt đầu công tác tại Bộ Tư pháp từ năm 1993, trải qua các cương vị Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ trưởng của Bộ Tư pháp. Ngày 12/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 396/QĐ-TTg bổ nhiệm Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh được giao giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:
- Xây dựng và theo dõi chung việc thi hành pháp luật về hình sự, hành chính và pháp luật về dân sự, kinh tế.
- Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;
- Đào tạo luật các cấp học; đào tạo các chức danh tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
- Công tác Đảng.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh còn đảm nhận nhiệm vụ phối hợp công tác của Bộ Tư pháp với Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ, các Bộ kinh tế ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ và các địa phương được phân công phụ trách.
Đồng thời thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
Thứ trưởng được giao phụ trách các đơn vị: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Cao đẳng Luật, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, cũng như chỉ đạo công tác tư pháp của các tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk. 

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)