Kế hoạch kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2023)