Thông báo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Trường