Kế hoạch Rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh các lớp Khóa 4, Khóa 5 năm 2016

Kế hoạch Rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh các lớp Khóa 4, Khóa 5 năm 2016
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc rèn luyện, phát triển kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh các lớp Khóa 4, Khóa 5, Khoa Giáo dục chính trị - thể chất & văn hóa phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác học sinh xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) cho học sinh Việt Nam các lớp Khóa 4, Khóa 5 đặc biệt là các em học sinh còn yếu kỹ năng này, giúp các em vận dụng các kỹ năng này có hiệu quả trong học tập và trong cuộc sống;
- Tạo sân chơi lành mạnh, sôi nổi, và bổ ích cho học sinh tham gia, góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt tập thể cho học sinh;
2. Yêu cầu    
Việc tổ chức và hoạt động phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa và phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường.
II. NỘI DUNG
Nội dung hoạt động Thời gian thực hiện Người thực hiện Nôi dung cụ thể
Tổ chức chuyên đề “Rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh” Tháng 12/2016 Khoa GDCTTCVH (Cô Lê Khanh) Hướng dẫn, trao đổi biện pháp rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho các GV   
Phụ đạo tiếng Việt cho các HS yếu tiếng Việt Hàng tuần (ít nhất 2 lần/tuần) Các GVCN Các GVCN tùy tình hình của lớp, sắp xếp thời gian phụ đạo tiếng Việt cho các HS yếu (theo danh sách đã đăng ký ở Phòng ĐT&CTHS)
Tổ chức chuyên đề “Hướng dẫn cách viết đúng tên văn bản pháp luật và thuật ngữ pháp lý” Tháng 1 Thầy Võ Khắc Hoan Thầy Hoan hướng dẫn, trao đổi cách viết đúng tên văn bản pháp luật và thuật ngữ pháp lý cho HS.
 
Phát động phong trào “Rèn chữ, giữ vở”
Hàng tháng   (bắt đầu từ tháng 1/2017) Khoa GDCTTCVH xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Thông qua phong trào “Rèn chữ, giữ vở”, giúp HS rèn luyện chữ viết đúng chính tả, viết đẹp. Góp phần rèn luyện tính cẩn thẩn, chu đáo cho học sinh.
Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về “86 năm - vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (26/3/1931 – 26/3/2017) Tháng 3/2017 Khoa GDCT phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Thông qua cuộc thi, giúp HS rèn luyện được cách viết bài văn trôi chảy, đúng chính tả. Nâng cao hiểu biết về lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho học sinh.
Tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” Tháng 5/2017 Khoa GDCTTCVH xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Thông qua hội thi, giúp HS rèn luyện được kỹ năng thuyết trình.
Tổ chức hội thi xử lý tình huống trong giao tiếp ứng xử Tháng 8/2017 Khoa GDCTTCVH phối hợp với PhòngĐT&CTHS  xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Thông qua hội thi, giúp HS rèn luyện được kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp. Giúp học sinh nâng cao sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp.
Tổ chức chương trình “Rung chuông vàng” lần 2. Tháng 11/2017 Khoa GDCT phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Thông qua cuộc thi, giúp HS rèn luyện kỹ năng tư duy, xử lý tình huống, giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ vào nội dung hoạt động, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh Khóa 4, Khóa 5 của Khoa GDCTTCVH trong năm 2016, đề nghị tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc./.