Đào tạo kỹ năng tư vấn pháp luật tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung

Lê Thị Hiền, Đào tạo kỹ năng tư vấn pháp luật tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 3, năm 2021