Quyết định về việc thành lập Đội PCCC và CNCH tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung