11:10 ICT Thứ năm, 30/05/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 64416
  • Tháng hiện tại: 3454663
  • Tổng lượt truy cập: 35176723

  Trang nhất » Giới thiệu

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CỞ CẤU TỔ CHỨC
  I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
  Là khoa chuyên môn của Trường Cao đẳng Luật miền Trung, có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện quản lý, tổ chức công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo theo chương trình, kế hoạch giảng, nghiên cứu khoa học thuộc nhiệm vụ chính trị của Trường và các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
  II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
  1. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu triển khai thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn:
  a) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Trường;
  b) Tổ chức biên soạn chương trình, giáo án, giáo trình, tài liệu học tập các môn học thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công;
  c) Phân công giáo viên giảng dạy cho các lớp theo kế hoạch giảng dạy đã được duyệt;
  d) Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn được phân công;
  đ) Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về các lĩnh vực chuyên môn được phân công;
  e) Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Trường.
  2. Quản lý cán bộ, giáo viên thuộc Khoa theo sự phân cấp, ủy quyền của Ban Giám hiệu (phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, nghiệm thu đánh giá công việc; quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách…). Quản lý tài sản, phương tiện của Trường giao cho Khoa sử dụng đảm bảo đúng mục đích, định mức, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
  3. Phối hợp với các phòng, khoa, tổ chức có liên quan trong việc tham mưu giúp Ban Giám hiệu triển khai các công việc, hoạt động chung của Trường.
  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.
  III. NHÂN SỰ
  TT Họ tên Chức vụ
  1 ThS. Hoàng Thị Thu Phương Phó trưởng Khoa, Phụ trách Khoa
  2 Hoàng Thị Kim Cương Giảng viên
  3 Lê Thị Hiền Giảng viên
  IV. LIÊN HỆ
  Khoa Đào tạo cơ sở
  Tầng 3, Nhà Hiệu bộ Trường Cao đẳng Luật miền Trung
  Điện thoại: 02326.251.086
  Fax: 02326.258.016
   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình