23:57 ICT Thứ tư, 22/05/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 126491
  • Tháng hiện tại: 2368906
  • Tổng lượt truy cập: 34090966

  Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động các phòng, khoa » Khoa Đào tao nghiệp vụ

  Kế hoạch thực tế năm 2021

  Thứ ba - 27/04/2021 09:42

  Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021; nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, kiến thức thực tiễn cho giảng viên và có quy trình đi thực tế thống nhất, đồng bộ, Khoa Đào tạo nghiệp vụ xây dựng Kế hoạch đi thực tế cho giảng viên năm 2021 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
  - Xây dựng đội ngũ giảng viên giỏi về chuyên môn, am hiểu kiến thức thực tiễn, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, học hỏi và trau dồi kỹ năng nghề nghiệp;
  - Cập nhật kiến thức thực tế, vận dụng vào bài giảng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy;
  - Đảm bảo yêu cầu về thời gian thực tế của giảng viên;
  - Phát triển năng lực tự học của giảng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học.
  2. Yêu cầu
  - Các giảng viên thực hiện theo đúng Kế hoạch và thời gian đã đăng ký;
  - Tích cực, tự giác và chủ động học hỏi trong quá trình đi thực tế;
  - Đăng ký địa điểm thực tế phải phù hợp với chuyên môn của giảng viên;
  - Thực hiện nghiêm túc báo cáo kết quả thực tế.
  II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
  1. Đối tượng áp dụng
   Các giảng viên của Khoa Đào tạo nghiệp vụ.
  2. Thời gian
   Từ tháng  01/2021 đến hết tháng 12/2021. 
  3. Địa điểm
  Theo đăng ký của các giảng viên.
  III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
  1. Xây dựng kế hoạch và đăng ký đi thực tế
  - Các giảng viên chủ động sắp xếp lịch cá nhân, liên hệ với các đơn vị đi thực tế và đăng ký thời gian đi thực tế cho lãnh đạo Khoa, báo cáo cho Phòng Tổ chức Hành chính và Thư viện khi đi thực tế;
  - Trong trường hợp giảng viên không liên hệ được địa điểm thực tế, các giảng viên báo cáo và phối hợp với Khoa trong việc liên hệ đăng ký địa điểm thực tế.
  2. Thực hiện đi thực tế tại cơ sở
  -  Lắng nghe và quan sát quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn tại đơn vị thực tế.
  - Nghiên cứu, học tập các tài liệu, hồ sơ và trình tự, thủ tục giải quyết các công việc.
  -  Ghi chép và báo cáo các hoạt động trong quá trình thực tế.
  - Trực tiếp thực hiện các hoạt động khi có sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị.
  - Thu thập các tài liệu liên quan đến chuyên môn và cập nhật vào giáo án.
  3. Làm báo cáo đi thực tế
  - Giảng viên đi thực tế phải có nhật ký thực tế ghi rõ ràng, cụ thể các công việc đã học tập được tại đơn vị mình đến thực tế (có mẫu kèm theo);
  - Hai (02) ngày sau khi kết thúc đợt đi thực tế, giảng viên phải có báo cáo đi thực tế nộp cho Khoa và Ban Giám hiệu bằng bản mềm và bản cứng, gửi kèm các tài liệu, hồ sơ xin được từ đơn vị thực tế (nếu có);
  - Trên cơ sở báo cáo đi thực tế của giảng viên và qua quá trình đánh giá. Khoa tiến hành tổng hợp báo cáo kết quả đi thực tế theo tháng của các giảng viên và đăng ký lịch để báo cáo trước Ban giám hiệu và toàn thể giảng viên 02 Khoa.
  IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
  TT Họ tên giảng viên Môn học Địa điểm đăng ký Nội dung Thời gian
  1 Phan Thị Phương Huyền  Nghiệp vụ chứng thực của UBND cấp huyện và cấp xã;
   
   UBND xã Đồng Trạch; UBND xã Trung Trạch; UBND thị trấn Hoàn Lão.
   
  - Quy trình thực hiện các thủ tục hành chính về chứng thực.
  - Hệ thống sổ sách, biểu mẫu về chứng thực.
  - Những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về chứng thực.
   
   
    Hàng tháng (mỗi tháng 03 ngày) bắt đầu từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2021
  Nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. UBND thị trấn Hoàn Lão. - Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật.
  - Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.
  Hàng tháng (mỗi tháng 03 ngày) bắt đầu từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021
  2 Đặng Thị Thuần Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch UBND xã Đức Ninh - Quy trình thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký hộ tịch.
  - Một số khó khăn thường gặp của Công chức Tư pháp - Hộ tịch khi thực hiện đăng ký hộ tịch.
  Hàng tháng (mỗi tháng 03 ngày) bắt đầu từ tháng 3/2021.
  3 Võ Thị Thu Hằng Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch - UBND thành phố Đồng Hới;
  - UBND phường Đồng Phú.
  - Quy trình thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký hộ tịch ở UBND cấp xã và cấp huyện.
  - Những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về hộ tịch.
  Hàng tháng (mỗi tháng 03 ngày) bắt đầu từ tháng 4/2021.
  4 Nguyễn Thị Hương Nghiệp vụ thi hành án dân sự - Cục Thi hanh án Dân sự tỉnh Quảng Bình;
  - Chi cục THADS thành phố Đồng Hới.
  - Quy trình thực hiện các thủ tục Thi hành án dân sự.
  - Những khó khăn vướng mắc trong thực hiện pháp luật về Thi hành án Dân sự.
  Hàng tháng (mỗi tháng 03 ngày) bắt đầu từ tháng 4/2021.
  5 Hoàng Thị Kim Cương Nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở UBND phường Đồng Sơn - Quy trình thực hiện hòa giải ở cơ sở.
  - Trực tiếp tham gia cùng Tổ hòa giải thực hiện các vụ việc hòa giải.
  Hàng tháng (mỗi tháng 03 ngày) bắt đầu từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2021 và từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2021.
  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  - Khoa tiến hành liên hệ với Phòng Tổ chức Hành chính và Thư viện chuẩn bị giấy giới thiệu và các giấy tờ cần thiết khác khi có yêu cầu;
  - Các giảng viên đăng ký thời gian và địa điểm thực tế theo tháng về cho Khoa; chủ động thực hiện theo Kế hoạch.
  Trên đây là Kế hoạch đi thực tế của giảng viên năm 2021, yêu cầu các giảng viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.
   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình