15:23 ICT Thứ tư, 24/04/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 392
  • Khách viếng thăm: 380
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 74757
  • Tháng hiện tại: 2447996
  • Tổng lượt truy cập: 31108687

  Trang nhất » Giới thiệu

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CỞ CẤU TỔ CHỨC
  I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
  Khoa Đào tạo cơ bản là khoa chuyên môn thuộc Trường Cao đẳng Luật miền Trung, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện quản lý, tổ chức công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo các môn học chung (giáo dục chính trị, ngoại ngữ, tin học, giáo dục chính trị, giáo dục thể chất, an ninh quốc phòng) theo chương trình, kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc nhiệm vụ chính trị của Trường và các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
  II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
  1. Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân công của Hiệu trưởng.
  2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Nhà trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:
  a) Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc Khoa quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao;
  b) Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;
  c) Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của Nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định;
  d) Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
  đ) Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
  e) Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi kết thúc môn học, thi học kỳ và thi tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của Trường. Quản lý và lưu trữ bài thi, các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc đơn vị.
  3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.
  4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học.
  5. Quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ môn trực thuộc. Lập kế hoạch và chỉ đạo các bộ môn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ giảng viên cho các bộ môn và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.
  6. Quản lý giảng viên thuộc Khoa theo sự phân cấp, ủy quyền của Ban Giám hiệu (phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, nghiệm thu đánh giá công việc; quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách…). Quản lý tài sản, phương tiện của Trường giao cho Khoa sử dụng đảm bảo đúng mục đích, định mức, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
  7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ được giao.
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.
  III. NHÂN SỰ
  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1 ThS. Nguyễn Hoàng Lê Khanh Phó Trưởng Khoa, Phụ trách khoa
  2 ThS. Lê Tiến Cảnh Giảng viên
  3 ThS. Hoàng Thị Tuyểt Trinh Giảng viên
  4 Trần Chí Linh Giảng viên
  5 ThS.Nguyễn Thị Thanh Tâm Giảng viên

  IV. LIÊN HỆ
  Khoa Đào tạo cơ bản
  Tầng 2, Nhà Hiệu bộ Trường Cao đẳng Luật miền Trung
  Điện thoại: 02326.258.035
  Fax: 02326.258.016
  Thư điện tử: gdcttcvh.tcldh@gmail.com
   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình