12:17 ICT Thứ hai, 15/07/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 67953
  • Tháng hiện tại: 2764566
  • Tổng lượt truy cập: 43249922

  Trang nhất » Giới thiệu

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
  I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
  Phòng Tài chính - Kế toán là phòng chức năng thuộc Trường Cao đẳng Luật miền Trung, có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện công tác quản lý tài chính - kế toán của Trường và các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

  II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
  1. Căn cứ vào chương trình công tác của Trường, chỉ tiêu kế hoạch và dự toán Ngân sách Nhà nước được giao hàng năm, các nguồn thu từ học phí, lệ phí và các nguồn thu khác để lập dự toán thu, chi ngân sách hàng quý, năm theo quy định; chủ động cân đối giữa các nguồn thu và nhu cầu chi để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ các hoạt động của Trường;
  2. Thu và quản lý các nguồn thu; thanh toán các khoản chi; kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - tài chính và các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước cũng như của Trường đảm bảo việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Trường theo đúng quy định, đúng mục đích và có hiệu quả;
  3. Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Trường. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo chế độ quy định;
  4. Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo thống kê khác. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ;
  5. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị của toàn Trường. Tham gia kiểm kê; kiểm tra định kỳ hay bất thường tài sản cố định theo yêu cầu quản lý. Lập dự toán và theo dõi việc sửa chữa, nâng cấp đổi mới tài sản cố định, giá trị hao mòn tài sản cố định, phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định. Tham gia và theo dõi việc thanh lý, điều chuyển tài sản cố định giữa các đơn vị để báo cáo Ban Giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên.
  6. Tổ chức triển khai, phổ biến, xây dựng các quy chế, quy định và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách tài chính theo quy định.
  7. Quản lý quỹ tiền mặt của Trường an toàn, theo đúng chế độ và phục vụ kịp thời đầy đủ yêu cầu hoạt động của Nhà trường. Kiểm quỹ theo định kỳ báo cáo Hiệu trưởng.
  8. Quản lý cán bộ, giáo viên thuộc của Phòng theo sự phân cấp, ủy quyền của Ban Giám hiệu (phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, nghiệm thu đánh giá công việc; quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách…). Quản lý tài sản, phương tiện của Trường giao cho Phòng sử dụng đảm bảo đúng mục đích, định mức, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
  9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ được giao.
  10. Thực hiện công tác xây dựng bảng lương của cán bộ, giáo viên và người lao động thuộc Trường trình Ban Giám hiệu phê duyệt trước ngày 05 hàng tháng.
  11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

  III. NHÂN SỰ 
  TT Họ tên Chức vụ
  1 Nguyễn Thị Ngọc Hà Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng 
  2 Nguyễn Thị Lán Chuyên viên
  3 Trần Khánh Trang Chuyên viên
       

  IV. LIÊN HỆ
  Phòng Tài chính – Kế toán
  Tầng 2 Nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Luật miền Trung
  Điện Thoại: 02326.255.689
  Fax: 02326.258.016
   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình