07:21 ICT Thứ năm, 07/12/2023 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 9480
  • Tháng hiện tại: 395475
  • Tổng lượt truy cập: 22290747

  Trang nhất » Tin Tức » Đào tạo

  Kế hoạch đào tạo lớp trung cấp luật K5G mở tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

  Thứ năm - 20/10/2016 10:53

  KẾ HOẠCH
  Đào tạo toàn khóa lớp trung cấp luật, khóa 2, niên khóa 2016-2018
  tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa
   
     
  I. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
  Cán bộ của các xã  của hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
  II. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Chính quy.
  III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 02 năm (4 kỳ): 2016 - 2018
  IV. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỚP: Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
  V. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  Gồm 1455 tiết/96 đơn vị học trình (đvht), cụ thể:
  1. Các học phần chung: 21 đvht.
  - 03 học phần bắt buộc: Giáo dục chính trị, Tin học, Ngoại ngữ;
  - 02 học phần điều kiện: Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh;
  - 02 học phần tự chọn: Kỹ năng điều hành công sở và giao tiếp công vụ; Khởi tạo doanh nghiệp.
  2. Các học phần cơ sở: 28 đvht.
  Gồm 13 học phần bắt buộc: Lý luận về Nhà nước và Pháp luật; Luật Hiến pháp; Luật Hành chính; Luật Hình sự; Luật Tố tụng Hình sự; Luật Dân sự; Luật Thương mại; Luật Tài chính; Luật Tố tụng Dân sự, Luật Lao động và An sinh xã hội, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Môi trường.
  3. Các học phần chuyên môn: 25 đvht.
  - 08 học phần bắt buộc: Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch, Nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hoà giải ở cơ sở, Nghiệp vụ chứng thực của UBND cấp huyện và cấp xã, Kỹ năng hành chính văn phòng, Nghiệp vụ thi hành án dân sự, Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng, Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính ở xã, phường, thị trấn.
  - 05 học phần tự chọn: Công tác bầu cử ở cấp huyện và cấp xã, Chính sách công và vấn đề xây dựng và áp dụng chính sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, Quản lý môi trường ở chính quyền cấp xã, Kiểm soát thủ tục hành chính, Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  4. Hình thức thi kết thúc học phần
  Thi kết thúc học phần theo hình thức cuốn chiếu: học phần nào học xong sẽ được tổ chức thi kết thúc học phần ngay sau đó.
  5. Thực tập và thực tập tốt nghiệp: 22 tuần/22 đvht.
  Gồm các học phần cơ sở (tổng hợp, có báo cáo thực tập) và các học phần chuyên môn (tổng hợp, có báo cáo thực tập).
  6. Thi tốt nghiệp: 3 môn      
  - Giáo dục Chính trị;
  - Lý thuyết một trong các học phần: Lý luận về Nhà nước và Pháp luật; Luật Hiến pháp; Luật Hành chính; Luật Hình sự; Luật Tố tụng Hình sự; Luật Dân sự; Luật Thương mại; Luật Tài chính; Luật Tố tụng Dân sự, Luật Lao động và An sinh xã hội, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Môi trường.
  - Thực hành nghề nghiệp một trong các môn: Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch, Nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hoà giải ở cơ sở, Nghiệp vụ chứng thực của UBND cấp huyện và cấp xã, Kỹ năng hành chính văn phòng, Nghiệp vụ thi hành án dân sự, Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng, Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính ở xã, phường, thị trấn.
  VI. LỊCH ĐÀO TẠO CỤ THỂ
  1. Học kỳ I (từ  tháng 10/2016 đến tháng 2/2017)
  TT Môn học Số tiết/ ĐVHT
  1 Giáo dục Chính trị        75/5
  2 Tin học 60/3
  3 Giáo dục thể chất 60/2
  4 Giáo dục quốc phòng - An ninh 75/3
  5 Anh văn 90/5
  6 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 30/2
  7 Luật Hiến pháp 30/2
  Tuần dự trữ 01 tuần
  NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
  2. Học kỳ II (từ  tháng 3/2017 đến tháng 7/2017)
  TT Môn học Số tiết/ ĐVHT
  1 Luật Hành chính 45/3
  2 Học phần tự chọn: Kỹ năng điều hành công sở và giao tiếp công vụ 60/3
  3 Luật Dân sự 60/3
  4 Luật Hình sự 45/2
  5 Luật Hôn nhân và Gia đình 45/2
  6 Luật Thương mại 30/2
  7 Luật Tài chính 30/2
  8 Luật Tố tụng Hình sự 45/2
  Tuần dự trữ 01 tuần
  3. Học kỳ III (từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2017)
  TT Môn học Số tiết/ ĐVHT
  1 Luật Môi trường 30/2
  2 Luật Đất đai 45/2
  3 Luật Tố tụng Dân sự 45/2
  4 Luật Lao động và An sinh xã hội 30/2
  5 Nghiệp vụ chứng thực của UBND cấp huyện và cấp xã 45/2
  6 Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng 45/2
  7 Nghiệp vụ thi hành án dân sự 60/3
  8 Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch 60/3
  9 Nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hoà giải ở cơ sở 60/3
  10 Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ 60/3
  Tuần dự trữ 01 tuần
  NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
  4.  Học kỳ IV (từ tháng 03 /2018 - 5/2018)                                            
  TT Môn học Số tiết/ ĐVHT
  1 Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính ở xã, phường, thị trấn 45/2
  2 Kỹ năng hành chính văn phòng 60/3
  3 Học phần tự chọn: Kiểm soát thủ tục hành chính 45/2
  4 Học phần tự chọn: Quản lý môi trường ở chính quyền cấp xã  
  5 Thực tập và thực tập tốt nghiệp 22 tuần
  5. Ôn thi và thi tốt nghiệp (từ tháng 7/2018 - 8/2018)
  Ôn thi tốt nghiệp 02 tuần
  Thi tốt nghiệp 01 tuần
  6. Thời gian học: Học viên học chương trình trung cấp luật vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần./.
   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình