11:37 ICT Thứ bảy, 20/04/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 60802
  • Tháng hiện tại: 2005076
  • Tổng lượt truy cập: 30665767

  Trang nhất » Tin Tức » Tổ chức và hoạt động tư vấn PL

  Kế hoạch Triển khai hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật giai đoạn 2016 - 2017

  Thứ tư - 16/11/2016 09:44

  KẾ HOẠCH 
  Triển khai hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật 
  giai đoạn 2016 - 2017
   
     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Trung cấp Luật Đồng Hới xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai hoạt động của Trung tâm giai đoạn 2016 - 2017 với những nội dung cụ thể như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
  - Đề ra những nội dung công việc cụ thể để triển khai hoạt động của Trung tâm đảm bảo có hiệu quả trong thời gian đầu thành lập.
  - Phân công công việc cho các cá nhân có liên quan để thực hiện nhiệm vụ đã đề ra của Trung tâm.
  2. Yêu cầu
  - Việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, sử dụng hình thức phù hợp, tiết kiệm và có hiệu quả.
  - Các Tư vấn viên pháp luật phải chấp hành sự phân công nhiệm vụ của Trung tâm, đảm bảo đúng tiến độ và có chất lượng.
  II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
  Việc triển khai hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Trung cấp Luật Đồng Hới giai đoạn 2016 - 2017 được thực hiện với các nội dung cụ thể sau: 
  1. Xây dựng hồ sơ hoạt động và tài liệu tư vấn trên các lĩnh vực cụ thể
  a) Hồ sơ, biểu mẫu hoạt động của Trung tâm
  - Nội dung: Xây dựng hệ thống hồ sơ, biểu mẫu; sổ theo dõi hoạt động tư vấn; nội quy, quy chế hoạt động; bảng phí tư vấn pháp luật… phục vụ hoạt động của Trung tâm.
  - Thực hiện: Trung tâm Tư vấn pháp luật.
  - Thời gian: Tháng 11 năm 2016.
  b) Hồ sơ, biểu mẫu tư vấn
  - Nội dung: Trên cơ sở lĩnh vực mình phụ trách, các Tư vấn viên xây dựng bộ tài liệu với các nội dung: Xây dựng các câu hỏi giả định và nội dung tư vấn, trong đó chú trọng các nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính, thủ tục tố tụng, các tranh chấp thường gặp; xây dựng hệ thống biểu mẫu, hồ sơ thủ tục cho từng hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể (VD: thủ tục đăng ký thành lập công ty; thủ tục nhập khẩu hàng hóa; thủ tục kết hôn với người nước ngoài.v.v.)
  Trung tâm sẽ thanh toán chi phí biên soạn tài liệu cho Tư vấn viên khi có nguồn thu từ việc tư vấn pháp luật.
  - Thực hiện: 08 Tư vấn viên (TVV) Pháp luật của Trung tâm phụ trách các lĩnh vực cụ thể như sau: 
  + TVV Nguyễn Thị Phương Thanh: Lĩnh vực liên quan đến quyền con người; Hiến pháp; 
  +. TVV Hoàng Thị Oanh và TVV Nguyễn Thị Dung: Lĩnh vực liên quan đến Luật Hình sự; Tố tụng Hình sự; hoạt động bầu cử;
  + TVV Nguyễn Lương Bằng: Lĩnh vực liên quan đến Luật Hành chính; khiếu nại, tố cáo;
  + TVV Hoàng Thị Thu Phương: Lĩnh vực liên quan đến Luật Đất đai; Môi trường;
  + TVV Phan Thị Phương Huyền và TVV Hoàng Thị Kim Cương: Lĩnh vực liên quan đến Luật Thương mại, Luật Tài chính; soạn thảo Hợp đồng; hoạt động công chứng, chứng thực;
  + TVV Đặng Công Huân: Lĩnh vực liên quan đến Luật Dân sự; Luật Hộ tịch.
  - Thời gian: Việc xây dựng tài liệu tư vấn được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các Tư vấn viên gửi tài liệu mình biên soạn về Trung tâm, đợt 1 vào ngày 30/11/ 2016 (gửi bản cứng và bản mềm về cho cô Lê Hiền để tổng hợp, biên soạn thành bộ tài liệu tư vấn của Trung tâm. Địa chỉ mail: lehien080694@gmail.com)
  2. Thông tin, quảng bá về hoạt động của Trung tâm
  a) Đăng thông tin về hoạt động của Trung tâm lên website, báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá về hoạt động của Trung tâm
  - Nội dung: Đăng thông tin về hoạt động của Trung tâm lên website, báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá về hoạt động của Trung tâm đến người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
  - Thời gian: Từ tháng 11 năm 2016.
  - Thực hiện: Lãnh đạo Trung tâm chỉ trì, phối hợp với các Tư vấn viên pháp luật.
  b) Gửi thư giới thiệu hoạt động của Trung tâm tới các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
  - Nội dung: Gửi thư giới thiệu hoạt động của Trung tâm tới các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, năng lực của Trung tâm; các hình thức tư vấn phù hợp với đối tượng nhận thư (tư vấn thường xuyên; tư vấn theo vụ việc; tổ chức phổ biến nội dung pháp luật theo yêu cầu.v.v.) 
  - Thời gian: Từ tháng 11 năm 2016.
  - Thực hiện: Lãnh đạo Trung tâm.
  c) Tổ chức phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật ở địa phương hoặc các cho các tổ chức có yêu cầu
  - Nội dung: Liên hệ với địa phương hoặc các tổ chức để phối hợp thực hiện những buổi phổ biến pháp luật cho người dân; tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng đặc thù; đồng thời phát tờ rơi quảng bá về Trung tâm cho đông đảo người dân biết đến.
  - Thời gian: Từ tháng 01 năm 2017 (Mỗi quý ít nhất 01 lần)
  - Thực hiện: Lãnh đạo Trung tâm liên hệ với địa phương, các tổ chức có nhu cầu và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Các Tư vấn viên trên cơ sở phân công, chủ động xây dựng nội dung các chuyên đề để trực tiếp phổ biến và tư vấn cho người dân, tổ chức khi có kế hoạch.
  3. Thực hiện việc tư vấn pháp luật
  - Nội dung: Thực hiện việc đón tiếp và tư vấn pháp luật trực tiếp tại trung tâm hoặc tư vấn qua điện thoại, email, website cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
  - Thời gian: Từ tháng 11 năm 2016.
  - Thực hiện: Lãnh đạo Trung tâm chỉ trì, phối hợp với các Tư vấn viên pháp luật triển khai thực hiện.
  4. Tổ chức các hoạt động thực hành nghề luật cho giáo viên và học sinh trong toàn trường
  - Nội dung: Trên cơ sở phối hợp với các Khoa chuyên môn để triển khai tổ chức các hoạt động thực hành nghề luật cho giáo viên và học sinh trên toàn trường. Liên kết tổ chức đào tạo cấp các chứng chỉ về pháp luật cho sinh viên như: Kỹ năng tư vấn pháp luật; kỹ năng Tranh tụng trong lĩnh vực pháp lý.v.v.
  - Thời gian: Từ tháng 01 năm 2017.
  - Thực hiện: Lãnh đạo Trung tâm chỉ trì, phối hợp với các Tư vấn viên pháp luật triển khai thực hiện.
  5. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn
  - Nội dung: Liên hệ với Trung tâm Tư vấn Pháp luật trường Đại học Luật Hà Nội, Liên đoàn Luật sư, các cơ sở đào tạo trên toàn quốc để phối hợp tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu.
  - Thời gian: Từ tháng 01 năm 2017.
  - Thực hiện: Lãnh đạo Trung tâm chủ trì, phối hợp với các Tư vấn viên pháp luật triển khai thực hiện. 
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Giám đốc Trung tâm chủ trì triển khai, đôn đốc các cá nhân, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.
  2. Các Tư vấn viên thực hiện nghiêm túc, đảm bảo có chất lượng các nội dung được phân công. 
  3. Phòng Tài chính – Kế toán hỗ trợ Trung tâm kinh phí hoạt động ban đầu. Trung tâm sẽ hoàn trả khi có nguồn thu từ hoạt động tư vấn.
  4. Các phòng, khoa có liên quan phối hợp, hỗ trợ Trung tâm trong quá trình thực hiện các hoạt động cụ thể.
  Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Trường Trung cấp Luật Đồng Hới giai đoạn 2016 - 2017, kính đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện cho Trung tâm và các Tư vấn viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình./.
   
                                                                                                                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC
   
   
   
   
                                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Phương Thanh
   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình