16:58 ICT Thứ bảy, 30/09/2023 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 22347
  • Tháng hiện tại: 717314
  • Tổng lượt truy cập: 19496317

  Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động các phòng, khoa » Khoa Đào tạo cơ sở

  Kế hoạch hoạt động của Khoa năm học 2016 - 2017

  Thứ bảy - 22/10/2016 21:22

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chi ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016 - 2017; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Khoa Đào tạo cơ bản, Khoa xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016 - 2017 của Khoa, cụ thể như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
  - Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 của Nhà trường;
  - Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2016 - 2017, phối hợp với các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ;
  - Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, viết sách, tạp chí nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tăng thêm thu nhập cho giáo viên.
  2. Yêu cầu
  - Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy;
  - Có kế hoạch thao giảng, nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng giáo viên, chất lượng đào tạo;
  - Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của Khoa Đào tạo cơ bản và năng lực của giáo viên trong Khoa;
  - Kế hoạch phải đảm bảo phát huy sức mạnh tập thể của cả Khoa, tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao của cán bộ, giáo viên Khoa.
  II. CÁC NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CỦA KHOA NĂM HỌC 2016 - 2017
   1. Công tác chính trị tư tưởng         
  - Thực hiện đầy đủ, kịp thời ý kiến chỉ đạo của Chi ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc hình thành ý thức, trách nhiệm cho tập thể giáo viên của Khoa nhằm xây dựng, phát triển và nâng cao vị thế của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới;
  - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong các sinh hoạt chuyên môn và chính trị;
  - Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của giáo viên để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý;
  - Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, trái với chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước trong quá trình giáo dục và đào tạo trong Nhà trường.
  2. Công tác nhân sự
  - Năm học 2016 - 2017, biên chế Khoa gồm có 01 giáo viên trình độ thạc sỹ, 01 giáo viên đang học thạc sỹ, 03 giáo viên trình độ cử nhân, 01 chuyên viên trình độ thạc sỹ. Ngoài ra, Khoa quản lý chuyên môn đối với  08 giáo viên phụ trách các học phần cơ sở gồm 06 giáo viên trình độ thạc sỹ và 02 giáo viên trình độ cử nhân (Xem Phụ lục 1);
  - Trong năm học 2016 - 2017, Khoa tiếp nhận từ 2 đến 3 giáo viên mới, đảm bảo kế hoạch nhân sự của Nhà trường;
  - Có kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên trẻ hoàn thành kế hoạch tập sự và kế hoạch soạn giáo án, bài giảng.
   3. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  3.1. Công tác giảng dạy
  - Trong năm học 2016 - 2017, Khoa phụ trách giảng dạy đầy đủ 13 học phần cơ sở với 09 lớp hệ chính quy và 02 lớp hệ vừa học vừa làm; đảm trách giảng dạy 2355 tiết (Xem phụ lục 2);
  - Hoàn thành tốt chương trình giảng dạy được Nhà trường phân công theo đúng lịch, đảm bảo không có hiện tượng giáo viên lên lớp trễ, cho học sinh về sớm;
  - Thực hiện đúng tiến độ và có chất lượng việc biên soạn tài liệu, giáo trình, giáo án học phần, phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh;
  - Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp, hướng dẫn giáo viên mới soạn bài giảng và học sinh thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp theo sự phân công của Khoa;
       - Thực hiện tốt công tác ra đề thi, chấm thi, coi thi các lớp theo đúng kế hoạch của Nhà trường.
  3.2. Công tác nghiên cứu khoa học
  a) Viết giáo trình, tập bài giảng
  - Viết giáo trình: Thực hiện theo Kế hoạch biên soạn giáo trình của Bộ Tư pháp và Nhà trường. Cụ thể: Giáo viên của Khoa tham gia Ban biên soạn giáo trình Luật Dân sự Việt Nam và Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.
  - Viết tập bài giảng: Tất cả các giáo viên nghiên cứu, cập nhật tập bài giảng phù hợp với trình độ học sinh, cập nhật các quy định pháp luật mới.
  b) Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
  - Thực hiện đề tài: "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo công chức Tư pháp - Hộ tịch là người dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Bình"
  - Thực hiện đề tài liên quan đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần cơ sở. Dự kiến đăng ký: Tháng 2/2017.
  c) Hoạt động Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm
  - Tổ chức Tọa đàm
  + Gắn kết việc giảng dạy các học phần chung với kiến thức chuyên ngành Luật tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới;
  + Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các học phần cơ sở theo khung chương trình đào tạo mới.
  - Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Trường
  + Những đổi mới bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014;
  + Những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015".
  - Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016.
  d) Viết các bài báo khoa học
  - Giáo viên trong Khoa tích cực viết bài đăng trên diễn đàn trao đổi của Trường;
  - Năm học 2016 - 2017 các thầy cô là thạc sỹ có ít nhất 02 bài tham luận tọa đàm, hội thảo khoa học; 01 bài viết đăng tạp chí; Các thầy cô chưa thực hiện xong chương trình thạc sỹ có ít nhất 01 bài tham luận tọa đàm, hội thảo khoa học; 01 bài đăng tạp chí.
  đ) Sinh hoạt chuyên môn
  - Tổ chức các đợt thao giảng định kỳ theo tháng, quý trong năm học;
  - Trao đổi học thuật về các học phần cơ sở trong Khoa hoặc liên Khoa.
  4. Công tác Đảng, đoàn thể, công tác khác
  -  Thực hiện công tác chủ nhiệm theo sự phân công của Nhà trường;
  - Phối hợp với Đoàn Trường tổ chức chào đón tân học sinh Khóa 5, tổ chức lễ tốt nghiệp và bế giảng cho học sinh Khóa 2, Khóa 3; tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ năm 2016;
  - Phối hợp với Chi bộ để nâng cao chuyên môn và nhận thức tư tưởng cho các giáo viên là đảng viên và các giáo viên khác;
  - Phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện các hoạt động do Đoàn thanh niên tổ chức.
  - Phối hợp với tổ công đoàn thực hiện các hoạt động do Công đoàn trường tổ chức.
  5. Một số chỉ tiêu và thi đua khen thưởng
  a) Về tập thể giáo viên
  - 100% giáo viên trong Khoa có phẩm chất chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, giản dị, toàn tâm toàn ý cho sự phát triển của Khoa và Nhà trường;
  - 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, đảm bảo các công việc từ thiết kế chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu bài giảng, lên lớp, kiểm tra đánh giá, đảm bảo đúng số tiết quy định, kết thúc đúng tiến độ các kế hoạch đào tạo;
  - Tập thể giáo viên Khoa đều tham gia viết giáo trình, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường có chất lượng, có bài đăng tạp chí trong nước, phấn đấu cử nhân có 1 bài, thạc sỹ có 2 bài;
  - Phấn đấu tất cả các giáo viên trong Khoa đều tham gia đăng ký học sau đại học, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác; trong năm có 01 - 02 giáo viên của Khoa được đứng vào hàng ngũ của Đảng;
  - Phấn đấu 100% giáo viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ;
  - Hồ sơ chuyên môn 100% được xếp loại tốt.
  b) Về công tác thi đua
  - Cá nhân: 
  + 100% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến;
  + Có 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
  - Tập thể:
  + Khoa: Tập thể lao động xuất sắc.
  + Công đoàn: Tổ công đoàn xuất sắc.
  III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ

  STT THỜI GIAN THỰC HIỆN NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  1 Tháng 9/2016 * Công tác chuyên môn
  - Rà soát, đánh giá việc thực hiện khung chương trình cũ;
  - Xây dựng, đánh giá bộ Đề cương chi tiết học phần cơ sở hệ 02 năm và 03 năm theo Khung chương trình đào tạo trung cấp luật mới;
  - Tổ chức họp chuyên môn, phân công lịch giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa;
  - Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo lịch đã phân công;
  - Thực hiện kế hoạch viết giáo trình, hoàn thiện tập bài giảng, giáo án học phần cơ sở;
  - Triển khai viết đề tài NCKH cấp Trường;
  - Triển khai viết bài trao đổi chuyên môn cho các giáo viên trong Khoa (ngày 20 hàng tháng);
  - Thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức sinh hoạt chuyên môn tháng 9/2016; nghe giảng đối với các cán bộ, nhân viên Nhà trường có nhu cầu và đăng ký giảng dạy;
  - Ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp cho các lớp Khóa 2, Khóa 3;
  - Tiến hành ra đề thi theo hình thức thi viết, thi vấn đáp;
  - Thực hiện Kế hoạch dự giờ trong tháng;
  - Rà soát, xây dựng hồ sơ giảng dạy của giáo viên và thống nhất thực hiện trong Khoa.
  * Công tác khác
  - Thực hiện các nhiệm vụ do Chi Bộ, BCH Đoàn Trường, BCH Công đoàn Trường phân công, chỉ đạo thực hiện;
  - Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường chuẩn bị chào đón Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
  - Phối hợp thực hiện kế hoạch chào đón học sinh Khóa 5; Kế hoạch khai giảng năm học mới; tổ chức lễ tốt nghiệp và bế giảng cho học sinh Khóa 2, Khóa 3;
  - Chủ trì Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ năm 2016 cho học sinh tại Trường;
  - Thực hiện công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp, Ban Khảo thí và kiểm định chất lượng, BCH Đoàn Trường...
  - Phân công thực hiện các công việc hành chính - văn phòng của Khoa.
  2
   
   
  Tháng 10/2016 - Tổ chức họp chuyên môn, phân công lịch giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa;
  - Hoàn thiện và ban hành bộ Đề cương chi tiết học phần cơ sở hệ 02 năm và 03 năm theo Khung chương trình đào tạo trung cấp luật mới;
  - Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo lịch đã phân công;
  - Kiểm tra, đôn đốc các hoạt động viết giáo trình, viết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường;
  - Tổ chức Tọa đàm: "Gắn kết việc giảng dạy các học phần chung với kiến thức chuyên ngành Luật tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới";
  - Xây dựng kế hoạch đi thực tế cho giáo viên giảng dạy các học phần cơ sở trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017;
  - Triển khai viết bài trao đổi chuyên môn cho các giáo viên trong Khoa (ngày 20 hàng tháng);
  - Thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức sinh hoạt chuyên môn tháng 10/2016;
  - Thực hiện Kế hoạch dự giờ trong tháng;
  - Tham gia học lớp đào tạo nghề Luật sư.
      * Công tác khác
  - Thực hiện các nhiệm vụ do Chi Bộ, BCH Đoàn Trường, BCH Công đoàn Trường phân công, chỉ đạo thực hiện;
  - Phối hợp, thống nhất công tác tư vấn học tập, hỗ trợ học sinh với giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  - Thực hiện công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp, BCH Đoàn Trường...;
  - Phân công thực hiện các công việc hành chính - văn phòng của Khoa.
  3 Tháng 11/2016 - Tổ chức họp chuyên môn, phân công lịch giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa;
  - Xây dựng, hoàn thiện và ban hành bộ Đề cương chi tiết học phần cơ sở hệ 01 năm theo Khung chương trình đào tạo trung cấp luật mới;
  - Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016;
  - Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo lịch đã phân công;
  - Phối hợp thực hiện một số hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;
  - Tổ chức triển khai kế hoạch đi thực tế cho giáo viên;
  - Kiểm tra, đôn đốc các hoạt động viết giáo trình; giáo án, bài giảng (đối với các giáo viên trẻ), viết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường;
  - Triển khai viết bài trao đổi chuyên môn cho các giáo viên trong Khoa (ngày 20 hàng tháng);
  - Thực hiện Kế hoạch dự giờ trong tháng;
  - Tham gia học lớp đào tạo nghề Luật sư.
  * Công tác khác
  - Thực hiện các nhiệm vụ do Chi Bộ, BCH Đoàn Trường, BCH Công đoàn Trường phân công, chỉ đạo thực hiện;
  - Phối hợp, thống nhất công tác tư vấn học tập, hỗ trợ học sinh với giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  - Thực hiện công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp, BCH Đoàn Trường...;
  - Phân công thực hiện các công việc hành chính - văn phòng của Khoa.
  4 Tháng 12/2016 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ra đề thi kết thúc học phần cho học sinh các lớp tại Trường;
  - Tổ chức họp chuyên môn, phân công lịch giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa;
  - Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo lịch đã phân công;
  - Tổ chức đánh giá kết quả đi thực tế của giáo viên;
  - Dự kiến nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường;
  - Kiểm tra, đôn đốc các hoạt động viết giáo trình, giáo án, bài giảng, nghiên cứu khoa học;
  - Thực hiện Kế hoạch dự giờ trong tháng;
  - Phối hợp với Phòng ĐT&CTHS trong việc lập danh sách giờ giảng, các hoạt động chuyên môn khác...phục vụ việc thanh toán tiền cho giáo viên;
  - Triển khai viết bài trao đổi chuyên môn cho các giáo viên trong Khoa (ngày 20 hàng tháng);
  -  Họp Khoa để thống nhất các đề tài tiểu luận thực tập tốt nghiệp cho học sinh khóa 4 (lớp K4A);
  - Tham gia học lớp đào tạo nghề Luật sư.
  * Công tác khác
  - Thực hiện các nhiệm vụ do Chi Bộ, BCH Đoàn Trường, BCH Công đoàn Trường phân công, chỉ đạo thực hiện;
  - Phối hợp, thống nhất công tác tư vấn học tập, hỗ trợ học sinh với giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  - Thực hiện công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp, BCH Đoàn Trường....;
  - Phân công thực hiện các công việc hành chính - văn phòng của Khoa.
  5 Tháng 01/2017 * Công tác chuyên môn
  - Tổ chức sơ kết Học kỳ I và xây dựng các kế hoạch hoạt động chi tiết cho Học kỳ II năm học 2016 - 2017;
  - Tổ chức họp chuyên môn, phân công lịch giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa;
  - Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo lịch đã phân công;
  - Thực hiện kế hoạch viết giáo trình, hoàn thiện tập bài giảng, giáo án học phần cơ sở;
  - Triển khai nghiên cứu, đăng ký đề tài NCKH cấp Trường;
  - Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho học viên lớp K4A;
  - Tổ chức Hội thảo: "Những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015";
  - Tiến hành ra đề thi theo hình thức thi viết, thi vấn đáp;
  - Thực hiện Kế hoạch dự giờ trong tháng;
  - Triển khai viết bài trao đổi chuyên môn cho các giáo viên trong Khoa (ngày 20 hàng tháng);
  - Tham gia học lớp đào tạo nghề Luật sư.
  * Công tác khác
  - Thực hiện các nhiệm vụ do Chi Bộ, BCH Đoàn Trường, BCH Công đoàn Trường phân công, chỉ đạo thực hiện;
  - Phối hợp, thống nhất công tác tư vấn học tập, hỗ trợ học sinh với giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  - Thực hiện công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp, BCH Đoàn Trường...;
  - Phân công thực hiện các công việc hành chính - văn phòng của Khoa.
  6 Tháng 2/2017 * Công tác chuyên môn
  - Tổ chức họp chuyên môn, phân công lịch giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa;
  - Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo lịch đã phân công;
  - Thực hiện kế hoạch viết giáo trình, hoàn thiện tập bài giảng, giáo án học phần cơ sở;
  - Triển khai nghiên cứu, đăng ký đề tài NCKH cấp Trường;
  - Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho lớp K4A;      
  - Tiến hành ra đề thi theo hình thức thi viết, thi vấn đáp;
  - Thực hiện Kế hoạch dự giờ trong tháng;
  - Triển khai viết bài trao đổi chuyên môn cho các giáo viên trong Khoa (ngày 20 hàng tháng);
  - Nghỉ tết theo lịch.
  * Công tác khác
  - Thực hiện các nhiệm vụ do Chi Bộ, BCH Đoàn Trường, BCH Công đoàn Trường phân công, chỉ đạo thực hiện;
  - Phối hợp, thống nhất công tác tư vấn học tập, hỗ trợ học sinh với giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  - Thực hiện công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp, Ban Khảo thí và kiểm định chất lượng, BCH Đoàn Trường...
  - Phân công thực hiện các công việc hành chính - văn phòng của Khoa.
  7 Tháng 3/2017 * Công tác chuyên môn
  - Tổ chức họp chuyên môn, phân công lịch giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa;
  - Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo lịch đã phân công;
  - Thực hiện kế hoạch viết giáo trình, hoàn thiện tập bài giảng, giáo án học phần cơ sở;
  - Xây dựng kế hoạch đi thực tế cho giáo viên giảng dạy các học phần cơ sở trong Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017;
  - Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho lớp K4A;      
  - Triển khai viết đề tài NCKH cấp Trường;
  - Tổ chức tọa đàm: "Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các học phần cơ sở theo khung chương trình đào tạo mới";
  - Tiến hành ra đề thi theo hình thức thi viết, thi vấn đáp;
  - Thực hiện Kế hoạch dự giờ trong tháng;
  - Triển khai viết bài trao đổi chuyên môn cho các giáo viên trong Khoa (ngày 20 hàng tháng);
  -  Xây dựng các kế hoạch hoạt động chi tiết cho Học kỳ II năm học 2016 - 2017;
  - Tham gia học lớp đào tạo nghề Luật sư.
  * Công tác khác
  - Thực hiện các nhiệm vụ do Chi Bộ, BCH Đoàn Trường, BCH Công đoàn Trường phân công, chỉ đạo thực hiện;
  - Phối hợp, thống nhất công tác tư vấn học tập, hỗ trợ học sinh với giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  - Thực hiện công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp, BCH Đoàn Trường...;
  - Phân công thực hiện các công việc hành chính - văn phòng của Khoa.
  8 Tháng 4/2017 * Công tác chuyên môn
  - Tổ chức họp chuyên môn, phân công lịch giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa;
  - Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo lịch đã phân công;
  - Thực hiện kế hoạch viết giáo trình, hoàn thiện tập bài giảng, giáo án học phần cơ sở;
  - Tổ chức đánh giá kết quả đi thực tế cho giáo viên giảng dạy các học phần cơ sở trong Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017;
  - Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho lớp K4A;      
  - Triển khai viết đề tài NCKH cấp Trường năm 2017;
  - Thực hiện nội dung trao đổi học thuật liên quan đến các học phần cơ sở;
  - Triển khai viết bài trao đổi chuyên môn cho các giáo viên trong Khoa (ngày 20 hàng tháng);
  - Tiến hành ra đề thi theo hình thức thi viết, thi vấn đáp;
  - Thực hiện Kế hoạch dự giờ trong tháng;
  - Tham gia học lớp đào tạo nghề Luật sư.
  * Công tác khác
  - Thực hiện các nhiệm vụ do Chi Bộ, BCH Đoàn Trường, BCH Công đoàn Trường phân công, chỉ đạo thực hiện;
  - Phối hợp, thống nhất công tác tư vấn học tập, hỗ trợ học sinh với giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  - Thực hiện công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp, BCH Đoàn Trường...;
  - Phân công thực hiện các công việc hành chính - văn phòng của Khoa.
  9 Tháng 5/2017 * Công tác chuyên môn
  - Tổ chức họp chuyên môn, phân công lịch giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa;
  - Tổ chức hội thảo: "Những đổi mới bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014";
  - Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo lịch đã phân công;
  - Thực hiện kế hoạch viết giáo trình, hoàn thiện tập bài giảng, giáo án học phần cơ sở;
  - Triển khai viết đề tài NCKH cấp Trường năm 2017;
  - Thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức thao giảng các học phần cơ sở tháng 05/2017;
  - Triển khai viết bài trao đổi chuyên môn cho các giáo viên trong Khoa (ngày 20 hàng tháng);
  - Tiến hành ra đề thi theo hình thức thi viết, thi vấn đáp;
  - Thực hiện Kế hoạch dự giờ trong tháng;
  - Tham gia học lớp đào tạo nghề Luật sư.
  * Công tác khác
  - Thực hiện các nhiệm vụ do Chi Bộ, BCH Đoàn Trường, BCH Công đoàn Trường phân công, chỉ đạo thực hiện;
  - Phối hợp, thống nhất công tác tư vấn học tập, hỗ trợ học sinh với giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  - Thực hiện công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp, BCH Đoàn Trường...;
  - Phân công thực hiện các công việc hành chính - văn phòng của Khoa.
  10 Tháng 6/2017 * Công tác chuyên môn
  - Tổ chức họp chuyên môn, phân công lịch giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa;
  - Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo lịch đã phân công;
  - Thực hiện kế hoạch viết giáo trình, hoàn thiện tập bài giảng, giáo án học phần cơ sở;
  - Triển khai viết đề tài NCKH cấp Trường năm 2017;
  - Thực hiện việc coi thi theo kế hoạch chung của Nhà trường;
  - Triển khai viết bài trao đổi chuyên môn cho các giáo viên trong Khoa (ngày 20 hàng tháng);
  - Tiến hành ra đề thi theo hình thức thi viết, thi vấn đáp;
  - Sinh hoạt chuyên môn tháng 6/2017;
  - Thực hiện Kế hoạch dự giờ trong tháng;
  - Tham gia học lớp đào tạo nghề Luật sư.
  * Công tác khác
  - Thực hiện các nhiệm vụ do Chi Bộ, BCH Đoàn Trường, BCH Công đoàn Trường phân công, chỉ đạo thực hiện;
  - Phối hợp, thống nhất công tác tư vấn học tập, hỗ trợ học sinh với giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  - Thực hiện công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp, BCH Đoàn Trường...;
  - Phân công thực hiện các công việc hành chính - văn phòng của Khoa.
  11  
   
  Tháng 7/2017
  * Công tác chuyên môn
  - Tổng kiểm tra các hoạt động của Khoa để hoàn tất các công việc còn lại;
  - Triển khai viết đề tài NCKH cấp Trường năm 2017;
  - Tiến hành ra đề thi theo hình thức thi viết, thi vấn đáp;
  - Sinh hoạt chuyên môn tháng 7/2017;
  - Triển khai viết bài trao đổi chuyên môn cho các giáo viên trong Khoa (ngày 20 hàng tháng);
  - Thực hiện Kế hoạch dự giờ trong tháng;
  - Tham gia học lớp đào tạo nghề Luật sư.
  * Công tác khác
  - Thực hiện các nhiệm vụ do Chi Bộ, BCH Đoàn Trường, BCH Công đoàn Trường phân công, chỉ đạo thực hiện;
  - Sắp xếp bố trí công việc, cho giáo viên của Khoa đăng ký nghỉ hè;
  - Phối hợp, thống nhất công tác tư vấn học tập, hỗ trợ học sinh với giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  - Thực hiện công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp, BCH Đoàn Trường...;
  - Phân công thực hiện các công việc hành chính - văn phòng của Khoa.
  12 Tháng 8/2017 * Công tác chuyên môn
  - Tổng kết các hoạt động của năm học 2016 - 2017;
  - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 và thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới;
  - Tổ chức họp chuyên môn, phân công lịch giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa;
  - Thực hiện biên soạn giáo án (word, ppoint), bài giảng học phần cơ sở năm học 2016 - 2017;
  - Triển khai viết đề tài NCKH cấp Trường;
  - Thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức thao giảng các học phần cơ sở tháng 09/2017;
  - Tham gia học lớp đào tạo nghề Luật sư.
  * Công tác khác
  - Thực hiện các nhiệm vụ do Chi Bộ, BCH Đoàn Trường, BCH Công đoàn Trường phân công, chỉ đạo thực hiện;
  - Nghỉ hè theo kế hoạch chung của Nhà trường;
  - Phối hợp, thống nhất công tác tư vấn học tập, hỗ trợ học sinh với giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  - Thực hiện công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp, BCH Đoàn Trường...;
  - Phân công thực hiện các công việc hành chính - văn phòng của Khoa.
   
  Trên đây là Kế hoạch hoạt động năm học 2016 - 2017 của Khoa Đào tạo cơ bản, Khoa kính trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, quan tâm, có ý kiến chỉ đạo để Khoa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Khoa sẽ bổ sung kế hoạch khi có những chỉ đạo mới của Nhà trường hoặc những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn./.
   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình