04:26 ICT Thứ tư, 19/06/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 27326
  • Tháng hiện tại: 2972887
  • Tổng lượt truy cập: 38318251

  Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động các phòng, khoa » Phòng Đào Tạo CTHSSV

  Kế hoạch Kiểm tra hiểu biết về hoạt động đào tạo TCCN tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

  Thứ ba - 15/11/2016 00:51

  KẾ HOẠCH
  Kiểm tra hiểu biết về hoạt động đào tạo TCCN
  tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

   
              Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới xây dựng Kế hoạch kiểm tra hiểu biết về hoạt động đào tạo TCCN tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới với các nội dung sau:
              I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
             1. Mục đích
             - Kiểm tra hiểu biết của các giáo viên về các quy định trong hoạt động đào tạo tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới;
             - Góp phần nâng cao ý thức, tinh thần tự giác, tích cực trong tìm hiểu, thực hiện các quy định hiện hành về hoạt động đào tạo;
             - Là một trong những cơ sở để đánh giá thi đua cuối năm của giáo viên.
              2. Yêu cầu
             - Tổ chức kiểm tra có chất lượng, hiệu quả, đúng nội dung, mục đích;
             - Nội dung kiểm tra phải phù hợp, bảo đảm công bằng, công khai và minh bạch;
              II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN
              1. Đối tượng: Toàn thể giáo viên Nhà trường.
              2. Thời gian thực hiện: Tháng 11/2016
             III. NỘI DUNG
            1. Kiểm tra hồ sơ giảng dạy, hồ sơ quản lý giảng dạy tại các Khoa chuyên môn
           - Đối tượng: Toàn thể giáo viên các Khoa
          - Đơn vị chủ trì: Phòng Đào tạo và Công tác học sinh
         - Thời gian thực hiện: Tuần 1, 2 tháng 11/2016
        - Nội dung: Phòng Đào tạo và Công tác học sinh tham mưu Ban Giám hiệu kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên, hồ sơ quản lý giảng dạy của các Khoa chuyên môn.
         2. Kiểm tra hiểu biết kiến thức các quy định về hoạt động đào tạo
         - Đối tượng: Toàn thể giáo viên các Khoa
         - Đơn vị chủ trì: Phòng Đào tạo và Công tác học sinh
        - Thời gian thực hiện: Sáng ngày 15/11/2016
       - Nội dung: Làm bài trắc nghiệm với nội dung về các quy định đào tạo TCCN, bao gồm các văn bản sau:
       + Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp;
       + Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;
       + Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo;
       + Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp;
      + Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT ngày 9/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;
      + Quyết định số 1359/QĐ-TCLĐH ngày 20/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới về ban hành Quy chế đào tạo của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.
      IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
      1. Phòng Đào tạo và Công tác học sinh: Chủ trì về xây dựng lịch kiểm tra, ra bộ đề thi và tổ chức kiểm tra, chấm điểm, đánh giá và công khai kết quả kiểm tra.
      2. Phòng Quản trị: Chuẩn bị cơ sở vật chất: Hội trường...
      Trên đây là Kế hoạch kiểm tra hiểu biết về hoạt động đào tạo TCCN tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc./.
   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình