10:57 ICT Thứ bảy, 13/04/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 36490
  • Tháng hiện tại: 1294738
  • Tổng lượt truy cập: 29955429

  Trang nhất » Tin Tức » Bảo đảm chất lương » Văn bản quy phạm pháp luật

  Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm chất lượng

  Thứ hai - 08/05/2023 10:08

  SỐ, KÝ HIỆU CƠ QUAN BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN
  49/2018/NĐ-CP Chính phủ 30/3/2018  Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
  2222/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 30/12/2021  Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  2239/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 30/12/2021  Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
  01/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 17/01/2017 Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
  18/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 31/5/2017 Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với giáo dục đại học
  617-NQ/BCSĐ Ban cán sự Đảng
  Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội
  28/12/2018 Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030
  42/2011/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 29/12/2011  Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề
  3378/LĐTBXH-TCDN Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 12/9/2014  Hướng dẫn nội dung và mức chi đối với hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề
  28/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 15/12/2017  Quy định về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
  15/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 08/6/2017 Quy định về tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã thống nhất quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
  454/TCGDNN-KĐCL Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 25/03/2019 Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng
  453/TCGDNN-KĐCL Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 25/03/2019 Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng
  496/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 05/5/2020 Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025
  822/LĐTBXH-TCGDNN Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 11/3/2020 Hướng dẫn nội dung và mức chi hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
  35/2021/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 30/12/2021  Quy định tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao
  34/2021/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 30/12/2021  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
  16/2021/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 08/11/2021  Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 98 ngành, nghề
  15/2021/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 21/10/2021  Quy định về Điều lệ trường cao đẳng
  10/2021/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 10/9/2021  Ban hành 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
  05/2021/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 07/07/2021  Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình