19:19 ICT Thứ ba, 23/07/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 137298
  • Tháng hiện tại: 3991444
  • Tổng lượt truy cập: 44476800

  Trang nhất » Tin Tức » Bảo đảm chất lương » Văn bản quy phạm pháp luật

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về phát triển chương trình, tổ chức đào tạo

  Thứ ba - 09/05/2023 15:30

  SỐ, KÝ HIỆU CƠ QUAN BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN
  03/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 01/3/2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
  04/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 02/3/2017 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
  05/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 02/3/2017 Quy định quy chế tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
  07/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 10/3/2017 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
  08/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 10/3/2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
  09/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 13/3/2017 Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
  10/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 13/3/2017 Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
  12/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 20/4/2017 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
  27/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 21/9/2017 Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
  29/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 15/12/2017 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
  34/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 29/12/2017 Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp
  36/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 29/12/2017 Ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
  37/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 29/12/2017 Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu
  38/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 29/12/2017  Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp
  03/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 15/06/2018 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
  10/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 26/9/2018 Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
  11/2018/TT-BLĐTNXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 26/9/2018 Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
  12/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 26/9/2018 Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
  13/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 26/9/2018 Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
  21/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 30/11/2018 Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
  23/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 06/12/2018 Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
  24/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 06/12/2018 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
  27/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 25/12/2018 Quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
  28/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 25/12/2018 Quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, cao đẳng
  33/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 26/12/2018 Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn
  34/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 26/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp,Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.
  38/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
  40/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, mỹ thuật và ngôn ngữ
  41/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực báo chí, thông tin, kinh doanh và quản lý
  44/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin
  45/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật kiến trúc, công trình xây dựng, cơ khí, điện, điện tử
  46/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực vật liệu, luyện kim, sản xuất và công nghệ kỹ thuật khác
  47/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí
  48/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
  50/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật mỏ và kỹ thuật khác
  51/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến và xây dựng
  52/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và thú y
  54/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe và dịch vụ xã hội
  55/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
  56/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/12/2018 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ vận tải, môi trường và an ninh
  03/2019/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 17/01/2019 Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
  07/2019/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 07/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
  06/2019/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 28/01/2019 Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
  07/2019/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 07/3/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
  Văn bản hợp nhất số 3699/VBHN-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 26/8/2019 Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trong giáo dục nghề nghiệp
  19/2019/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 23/12/2019 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, báo chí và thông tin
  20/2019/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 23/12/2019 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, quản lý và pháp luật
  21/2019/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 23/12/2019 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật
  22/2019/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 23/12/2019 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật
  23/2019/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 23/12/2019 Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến và nông nghiệp
  1978/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 30/12/2019 Quyết định về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
  21/2020/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội 30/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình