14:12 ICT Thứ tư, 24/04/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 405
  • Khách viếng thăm: 397
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 69192
  • Tháng hiện tại: 2442431
  • Tổng lượt truy cập: 31103122

  Trang nhất » Tin Tức » Học sinh - Sinh viên » Thuật ngữ Pháp lý

  Một số Thuật ngữ Pháp lý trong các môn học

  Thứ sáu - 05/04/2019 08:42

  MỘT SỐ THUẬT NGỮ PHÁP LÝ MÔN HỌC LUẬT THƯƠNG MẠI

  ບັນດາສັບວິຊາການນິຕິກຳວິຊາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າ

  (Được hiểu dưới góc độ pháp luật thương mại)

  ໄດ້ເຂົ້າໃຈຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າ

  TT

  THUẬT NGỮ

  TIẾNG LÀO

  1

  Các bên tranh chấp 

  ບັນດາຝ່າຍທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

  2

  Chế tài

  ກົດບັງຄັບ

  3

  Chi phí phá sản 

  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົ້ມລະລາຍ

  4

  Công ty

  ບໍລິສັດ

  5

  Chủ nợ 

  ເຈົ້າໜີ້

  6

  Chủ nợ có bảo đảm 

  ເຈົ້າໜີ້ມີຮັບປະກັນ

  7

  Chủ nợ có bảo đảm một phần 

  ເຈົ້າໜີ້ມີຮັບປະກັນສ່ວນໜື່ງ

  8

  Chủ nợ không có bảo đảm 

  ເຈົ້າໜີ້ບໍ່ມີຮັບປະກັນ

  9

  Chứng khoán

  ຫຼັກຊັບ

  10

  Cổ tức

  ກຳໄລ

  11

  Cung ứng  dịch vụ

  ການສະຫນອງການບໍລິການ

  12

  Đăng ký kinh doanh

  ຈົດທະບຽນທຸລະກິດ

  13

  Đầu tư

   ລົງທຶນ

  14

  Doanh nghiệp

  ວິສາຫະກິດ

  15

  Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 

  ວິສາຫະກິດຄູ້ມຄອງ, ຊຳລະຊັບສິນ

  16

  Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán 

  ວິສາຫະກິດ, ສະຫະກອນບໍ່ສາມາດຊຳລະ

  17

  Giải thể doanh nghiệp

  ຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ

  18

  Góp vốn 

  ໂຮມທຶນ

  19

  Hồ sơ hợp lệ 

  ສຳເນົາເອກະສານຖືກຕາມກຳນົດ

  20

  Hòa giải thương mại 

  ໄກ່ເກ່ຍການຄ້າ

  21

  Hoạt động thương mại

  ການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າ

  22

  Hợp danh

  ການຮ່ວມຊື່ (ການຮ່ວມນາມ)

  23

  Hợp đồng thương mại

  ສັນຍາການຄ້າ

  24

  Kết quả hòagiải thành 

  ຜົນໄກ່ເກ່ຍສຳເລັດ

  25

  Miễn trách nhiệm

  ຍົກເວັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ

  26

  Mua bán hàng hoá

  ຊື້ຂາຍສິນຄ້າ

  27

  Mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên


  ລະດັບການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການຂອງສະມາຊິກ, ສະຫະກອນສະມາຊິກ

  28

  Người tham gia thủ tục phá sản 

  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລະບຽບການລົ້ມລະລາຍ

  29

  Nhu cầu chung của thành viên, hợp tác xã thành viên 

  ຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໄປຂອງສະມາຊິກ, ສະຫະກອນສະມາຊິກ

  30

  Phá sản 

  ລົ້ມລະລາຍ

  31

  Phán quyết trọng tài 

  ຕັດສິນຂອງກຳມະການ

  32

  Phần vốn góp 

  ສ່ວນທຶນຮ່ວມ

  33

  Quản tài viên 

  ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ

  34

  Quyết định trọng tài 

  ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກຳມະການ

  35

  Sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cho thành viên, hợp tác xã thành viên 

  ຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການຂອງສະຫະກອນ, ສະຫະພັນສະຫະກອນໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກ,ສະຫະກອນສະມາຊິກ

  36

  Sự kiện bất khả kháng

  ເຫດການສຸດວິໄສ

  37

  Tài sản không chia 

  ຊັບສິນບໍ່ແບ່ງປັນ

  38

  Tạm ứng chi phí phá sản 

  ຈ່າຍລວງໜ້າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົ້ມລະລາຍ

  39

  Thanh toán

  ຊຳລະ

  40

  Thị trường

  ທ້ອງຕະຫຼາດ

  41

  Thoả thuận trọng tài 

  ຕົກລົງກຳມະການ

  42

  Thỏa thuận hòa giải 

  ຂໍ້ຕົກລົງໄກ່ເກ່ຍ

  43

  Thương lượng

  ເຈລະຈາ

  44

  Thương nhân

  ນັກທຸລະກິດ

  45

  Trách nhiệm hữu hạn

  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຈໍາກັດ

  46

  Trách nhiệm vô hạn

  ຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍ່ຈຳກັດ

  47

  Trọng tài quy chế

  ກຳມະການລະບຽບຂໍ້ກຳນົດ

  48

  Trọng tài thương mại 

  ກຳມະການການຄ້າ

  49

  Trọng tài viên 

  ກຳມະການ

  50

  Trọng tài vụ việc 

  ກຳມະການວຽກງານ

  51

  Tỷ lệ phần vốn góp

  ມາດຕາສ່ວນສ່ວນທຶນຮ່ວມ

  52

  Vi phạm cơ bản

  ລະເມີດຂັ້ນພື້ນຖານ

  53

  Vi phạm hợp đồng

  ລະເມີດສັນຍາ

  54

  Vốn đầu tư

  ເງິນລົງທຶນ

  55

  Vốn điều lệ

  ທຶນຂຶ້ນທະບຽນ

  56

  Vốn góp tối thiểu 

  ທຶນຮ່ວມຕ່ຳສຸດ

  57

  Vốn pháp định

  ທຶນຕາມກຳນົດກົດໝາຍ

  58

  Xúc tiến thương mại

  ການສົ່ງເສີມການຄ້າ

  MỘT SỐ THUẬT NGỮ PHÁP LÝ MÔN HỌC LUẬT MÔI TRƯỜNG

  ບັນດາສັບວິຊາການນິຕິກຳວິຊາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ

  (Được hiểu dưới góc độ pháp luật môi trường)

  ໄດ້ເຂົ້າໃຈຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ

  TT

  THUẬT NGỮ

  TIẾNG LÀO

  1

  Biển đổi

  ການປ່ຽນແປງ

  2

  Biến đổi khí hậu

  ການປ່ຽນແປງອາກາດ

  3

  Cải thiện

  ການປົວແປງ

  4

  Chất gây ô nhiễm

  ທາດສ້າງມົນລະພິດ

  5

  Chất thải rắn

  ສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນທາດແຂງ

  6

  Chất thải

   ສິ່ງເສດເຫຼືອ 

  7

  Chất thải thông thường

  ສິ່ງເສດເຫຼືອທົ່ວໄປ

  8

  Chất thải rắn sinh hoạt

  ສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນທາດແຂງຈາກການດຳລົງຊີວິດ

  9

  Chất thải rắn công nghiệp

  ສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນທາດແຂງຈາກອຸດສາຫະກຳ

  10

  Cơ sở phát sinh chất thải

  ພື້ນຖານເກີດຂຶ້ນສິ່ງເສດເຫຼືອ

  11

  Cơ sở xử lý chất thải

  ພື້ນຖານແກ້ໄຂສິ່ງເສດເຫຼືອ

  12

  Chủ nguồn thải

  ເຈົ້າຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ

  13

  Chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

  ເຈົ້າຂອງເກັບໂຮມ, ຂົນສົ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນທາດແຂງຈາກການດຳລົງຊີວິດ

  14

  Đánh giá tác động môi trường

   ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

  15

  Đánh giá môi trường chiến lược

  ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ

  16

  Giấy phép

  ໃບອະນຸຍາດ

  17

  Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

  ໃບອະນຸຍາດແກ້ໄຂສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ

  18

  Gia hạn

  ຕໍ່ກຳນົດເວລາ

  19

  Giám sát

  ຕິດຕາມກວດກາ

  20

  Hoạt động bảo vệ môi trường

  ການເຄື່ອນໄຫວປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ

  21

  Hạn ngạch xả nước thải

  ມາດຕະຖານໃນການລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ

  22

  Khắc phục

  ຜ່ານຜ່າ

  23

  Kế hoạch

  ແຜນການ

  24

  Khu công nghiệp

  ເຂດອຸດສາຫະກຳ

  25

  Khu chế xuất

  ເຂດຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ

  26

  Khu công nghệ cao

  ເຂດເຕັກໂນໂລຢີສູງ

  27

  Khí nhà kính

  ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນແກ້ວ

  28

  Kiểm kê khí thải công nghiệp

  ກວດກາອາຍເສຍອຸດສາຫະກຳ

  29

  Kiểm soát ô nhiễm

  ຄວບຄຸມມົນລະພິດ

  30

  Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu

  ຝາກເງິນເປັນປະກັນໃຫ້ວັດຖຸເສດເຫຼືອຂາເຂົ້າ

  31

  Môi trường

  ສິ່ງແວດລ້ອມ

  32

  Loài nguy cấp, quý hiếm

  ຊະນິດພັນໃກ້ຈະສຸນພັນ, ມີຄ່າຫາຍາກ

  33

  Nước thải

  ນ້ຳເປື້ອນ

  34

  Nguồn tiếp nhận nước thải

  ແຫຼ່ງຮັບນ້ຳເປື້ອນ

  35

  Ô nhiễm môi trường

  ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ

  36

  Phân định chất thải

  ຈັດແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອ

  37

  Phân loại chất thải

  ແບ່ງປະເພດສິ່ງເສດເຫຼືອ

  38

  Phê duyệt

  ອະນຸມັດ

  39

  Phế liệu

  ວັດຖຸເສດເຫຼືອ

  40

  Phòng ngừa

  ສະກັດກັ້ນ

  41

  Phát triển bền vững

  ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

  42

  Quy chuẩn kỹ thuật

  ມາດຕະຖານດ້ານເຕັກນິກ

  43

  Quy chuẩn kỹ thuật môi trường

  ມາດຕະຖານດ້ານເຕັກນິກຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ

  44

  Quan trắc môi trường

  ສຳຫຼວດ-ວັດແທກສິ່ງແວດລ້ອມ

  45

  Quản lý chất thải 

  ຄວບຄຸມສິ່ງເສດເຫຼືອ

  46

  Quy mô

  ຂອບຂະໜາດ

  47

  Quy hoạch bảo vệ môi trường

  ວາງແຜນປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ

  48

  Sàng lọc

  ເລືອກເຟັ້ນ

  49

  Sự cố môi trường

  ອຸບປະຕິເຫດສິ່ງແວດລ້ອມ

  50

  Sức chịu tải của môi trường

  ຄວາມສາມາດທົນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ

  51

  Suy thoái môi trường

  ການເສື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ

  52

  Sản phẩm thải lỏng

  ຜະລິດຕະພັນລະບາຍທາດແຫຼວ

  53

  Sơ chế chất thải

  ປຸງແຕ່ງຂັ້ນຕົ້ນສິ່ງເສດເຫຼືອ

  54

  Thành phần môi trường

  ອົງປະກອບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ

  55

  Tái sử dụng chất thải

  ນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ສິ່ງເສດເຫຼືອ

  56

  Tái chế chất thải

  ຜະລິດສິ່ງເສດເຫຼືອຄືນໃໝ່.

  57

  Tiêu chuẩn

  ມາດຕະຖານ

  58

  Tiêu chuẩn môi trường

  ມາດຕະຖານຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ

  59

  Thu hồi năng lượng từ chất thải

  ທ້ອນໂຮມຄືນພະລັງງານຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ

  60

  Thông số

  ຕົວເລກສະແດງ

  61

  Thông tin môi trường

  ຂໍ້ມູນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ

  62

  Thẩm định

  ປະເມີນຜົນ

  63

  Thăm dò

  ສຳຫຼວດ

  64

  Tham vấn

  ປຶກສາຫາລື

  65

  Tiếp cận nguồn gen

  ປະຊິດແຫຼ່ງແຢນ

  66

  Thanh tra nhà nước

  ອົງການກວດກາຂອງລັດ 

  67

  Thanh tra hành chính

  ອົງການກວດກາບໍລິຫານ

  68

  Thanh tra chuyên ngành

  ອົງການກວດກາຂະແໜງການສະເພາະ

  69

  Thiệt hại

  ເສຍຫາຍ

  70

  Ứng phó

  ຮັບມື

  71

  Ứng phó với biến đổi khí hậu

  ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ ອາກາດ

  72

  Tái sử dụng chất thải

  ນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ສິ່ງເສດເຫຼືອ

  73

  Tái chế chất thải

  ຜະລິດສິ່ງເສດເຫຼືອຄືນໃໝ່

  74

  Vận hành

  ເຄື່ອນໄຫວ

  75

  Vận chuyển chất thải

  ຂົນສົ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອ

  76

  Xử lý chất thải

  ແກ້ໄຂສິ່ງເສດເຫຼືອ   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình