15:33 ICT Chủ nhật, 03/03/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 70484
  • Tháng hiện tại: 205021
  • Tổng lượt truy cập: 26314050

  Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động các phòng, khoa » Khoa Đào tao nghiệp vụ

  Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

  Thứ năm - 20/10/2016 10:34

  Thực hiện Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 và Kế hoạch số 1472/KH-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, được sự nhất trí của Chi bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Khoa Đào tạo nghiệp vụ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam với những nội dung như sau:
  1. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu
  a) Chủ đề, khẩu hiệu:
   - Xây dựng hệ thống, pa-nô, băng rôn với chủ đề và khẩu hiệu sau:
  + Chủ đề: “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.
  + Khẩu hiệu:
  1. “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân” - treo ở cổng trường.
  2. “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh Trường Trung cấp Luật Đồng Hới gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật” - treo ở Khu Giảng đường và Khu Ký túc xá.
  + Pano: Tranh kèm khẩu hiệu: Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  - Viết bài, đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của Nhà Trường; đăng tải toàn văn BLDS năm 2015 lên website của Nhà trường;
  b) Thời gian:
  Treo băng rôn, khẩu hiệu từ  tháng 10/2016.
  c) Tổ chức thực hiện:
  - Đơn vị chủ trì: Khoa Đào tạo nghiệp vụ.
  + Đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị được phân công phối hợp thực hiện.
  + Chuẩn bị nội dung các khẩu hiệu, đưa bài, đăng tin lên website của Trường
  + Lên dự trù kinh phí
  - Đơn vị phối hợp:
  + Phòng Quản trị: in các khẩu hiệu; treo áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ phướn.
  + Phòng Tài chính - Kế toán: tham mưu dự trù kinh phí.
  2. Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến BLDS năm 2015
  a) Yêu cầu
  - Hội nghị quán triệt, phổ biến BLDS năm 2015 tập trung vào việc làm rõ: mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của BLDS năm 2015; các điểm mới sửa đổi, bổ sung so với BLDS năm 2005 (chú trọng các quy định có liên quan trực tiếp, thiết thực đến người dân, doanh nghiêp, phù hợp với chức năng quản lý của Nhà trường.
  - Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu, cụ thể với các chuyên đề và các hình thức hỏi đáp pháp luật.
  - Biên soạn tài liệu theo các chuyên đề sau:
  + Sự cần thiết của việc ban hành BLDS năm 2015;
  + Vai trò của BLDS năm 2015 trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta;
  + Khái quát một số điểm mới của BLDS năm 2015;
  + Những điểm mới trong Phần thứ nhất “Quy định chung” của BLDS năm 2015;
  + Điểm mới cơ bản và những vấn đề còn tồn tại của Phần thứ hai “Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản” trong BLDS năm 2015;
  + Những nội dung mới trong Phần thứ ba “Nghĩa vụ và hợp đồng” trong BLDS năm 2015;
  + Chế định thừa kế trong BLDS năm 2015;
  + Điểm mới về chế định cá nhân trong BLDS năm 2015;
  + Căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
  b) Thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức
  - Thành phần: cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động Nhà trường.
  - Thời gian: 8h00 ngày 08/11/2016.
  - Địa điểm: Phòng họp 03, Khu Hiệu bộ
  c) Tổ chức thực hiện:
  - Đơn vị chủ trì: Chi hội Luật gia của Trường
  + Đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị được phân công phối hợp thực hiện.
  + Viết bài, đưa tin tổ chức Hội nghị lên website của Trường
  + Lên dự trù kinh phí tổ chức
  - Đơn vị phối hợp:
  + Khoa Đào tạo cơ bản: phân công giáo viên biên soạn, tổng hợp tài liệu và trình bày theo các chuyên đề trên (đăng ký 03 đến 04 chuyên đề).
  + Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện: chuẩn bị nước uống, hoa trang trí, khăn trải bàn cho Hội nghị, phối hợp in ấn tài liệu phổ biến.
  + Phòng Quản trị: chuẩn bị cơ sở vật chất cho tổ chức Hội nghị: maket, hội trường, âm thanh, loa đài, máy chiếu, ...
  + Phòng Tài chính - Kế toán: tham mưu kinh phí.
  3. Tư vấn pháp luật tình nguyện
  Dự kiến Tổ chức tư vấn pháp luật cho bà con, nhân dân trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
  a) Thời gian và địa điểm:
  - Thời gian: dự kiến 01 ngày trong thời gian từ ngày 01/11 đến 08/11/2016
  - Địa điểm: Ủy ban nhân dân xã Thượng Trạch.
  b) Tổ chức thực hiện:
  - Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tư vấn pháp luật
  + Xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật tình nguyện cho bà con, nhân dân tại địa bàn xã Thượng Trạch
  + Phân công tư vấn viên tham gia tư vấn.
  + Đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị được phân công phối hợp thực hiện.
  + Viết bài, đưa tin hoạt động tư vấn lên website của Trường
  + Lên dự trù kinh phí tổ chức
  - Đơn vị phối hợp:
  + Đoàn Thanh niên, Ban Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo
  + Ủy ban nhân dân xã Thượng Trạch tạo điều kiện về địa điểm, cơ sở, vật chất, cần thiết để tổ chức hoạt động tư vấn.
  + Đồn Biên phòng Cồn Roàng
  + Phòng Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất cho hoạt động tư vấn: maket, hội trường, âm thanh, loa đài, máy chiếu, ...
  + Phòng Tài chính - Kế toán: tham mưu dự trù kinh phí.
  4. Tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại Trường
  a) Thàn phần, thời gian, địa điểm:
  - Thành phần: cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh Nhà trường tham dự.
  - Thời gian: dự kiến tổ chức 01 phiên tòa trong tháng 11/2016.
  - Địa điểm: Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.
  b) Tổ chức thực hiện:
  - Đơn vị chủ trì: Phòng Đào tạo và Công tác học sinh
  + Liên hệ và phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới hoặc Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức.
  + Đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị được phân công phối hợp thực hiện.
  + Viết bài, đưa tin việc tổ chức phiên tòa lưu động lên website của Trường.
  - Đơn vị phối hợp:
  + Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện: chuẩn bị nước uống, hoa trang trí, khăn trải bàn cho phiên tòa
  + Phòng Quản trị: chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết để tổ chức phiên tòa: maket, hội trường, âm thanh, loa đài, ...
  Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2016, đề nghị các cá nhân, đơn vị có liên quan chủ động triển khai, đề xuất, phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch trên.

  Những tin cũ hơn

   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình