01:24 ICT Thứ năm, 23/05/2024 1
   

  Chuyên mục

  thành viên

  Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 6962
  • Tháng hiện tại: 2376034
  • Tổng lượt truy cập: 34098094

  Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học » Nghiên cứu trao đổi

  Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng đội ngũ nhà giáo nghề nghiệp

  Thứ năm - 16/11/2023 10:18

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam, Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá; là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
  Trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, tư tưởng về con người là một nội dung lớn, cơ bản, phong phú và toàn diện. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người hình thành rất sớm, liên tục phát triển với tất cả sự trong sáng, cao cả và nhân văn. Tư tưởng đó xuất phát từ cội nguồn quốc gia và quốc tế, từ môi trường văn hóa gia đình, quê hương, dân tộc; toát ra từ toàn bộ thực tiễn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực tiễn phong trào cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
  Chính vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về con người là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa trong việc xây dựng đội ngũ nhà giáo nghề nghiệp hiện nay.
  I. TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI
  1. Quan niệm về con người
  Theo quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người là một chỉnh thể thống nhất về trí lực, tâm lực, thể lực, vừa tồn tại tư cách cá nhân, vừa là thành viên của gia đình và của cộng đồng, có cuộc sống tập thể và cuộc sống cá nhân hài hòa, phong phú. Trong mỗi con người đều có tính tốt và tính xấu.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho ta hiểu biết về yếu tố sinh vật của con người. Theo Người, “dân dĩ thực vi tiên”; “dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”. Vì vậy, mọi đường lối, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ phải thực hiện ngay làm cho dân có ăn, có mặc, có chỗ ở, có học hành.
  2. Xây dựng con người mới - vấn đề có ý nghĩa chiến lược
   Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người là vốn quý nhất, động lực, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, từ khi ra đi tìm đường cứu nước đến lời Di chúc cuối cùng, lúc là thầy giáo, khi là nhà báo, nhà vǎn, là Chủ tịch nước... Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi các vấn đề của con người, các công việc của con người, sự nghiệp trồng người là mục tiêu, là mối quan tâm thường trực, là trách nhiệm vẻ vang của mình.
   Trong hàng ngàn bài viết và lời nói của mình, từ lá thư đầu tiên gửi cụ Phan Chu Trinh nǎm 1913, đến lời Di chúc cuối cùng, vấn đề tha thiết nhất và thống thiết nhất ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là các vấn đề của con người. Mong muốn cháy bỏng trong suốt cuộc đời hoạt động của Người là làm sao Nhân dân ta, những người cùng khổ, trẻ em, thanh niên, phụ nữ, người già cả đều vui vẻ khoẻ mạnh, ai cũng có cơm ăn, có áo mặc, được học hành, và sống trong hòa bình, tình hữu nghị, sự yêu thương, niềm hạnh phúc và đều được phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.
  Với triết lý nhân văn hành động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Nghĩ cho cùng, mọi vấn đề... là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người phải yêu nước thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức, “Nhân dân ta từ lâu đã sống với nhau có tình có nghĩa”.
  Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, Người yêu cầu phải tích cực, chủ động xây dựng con người mới phát triển toàn diện. “Muốn có chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải xây dựng những con người xã hội chủ nghĩa”. Người coi việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài, gian khổ, đầy chông gai nhưng cũng hết sức vẻ vang và tự hào. Người nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà” . Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn trăn trở với chiến lược trồng người: “Bồi dưỡng thế hệ CM cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
   3. Tiêu chuẩn con người mới
  Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người ta mới sinh ra đều tốt cả, nhưng về sau do ảnh hưởng của bố mẹ, bạn bè, xã hội mà dần dần mỗi người một khác. Đồng thời, ngay trong “mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng”; mỗi xã hội đều có thước đo cái thiện, cái ác của nó. Vì lẽ đó, khi kiến tạo một xã hội mới, trước hết phải tích cực, chủ động xây dựng những con người, những nhân cách cho xã hội đó. Vì vậy: “Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi... Đối với những người có thói hư tật xấu, trừ hạng người phản bội lại Tổ quốc và nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác, chứ không phải đập cho tơi bời”.
  Con người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng, trước hết, là con người có lý tưởng sống cao đẹp, sống vì mọi người và có tinh thần đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng con người và xã hội loài người, đó là con người “hồng thắm”; thứ hai, là con người có đạo đức trung thực, thẳng thắn, liêm khiết, khiêm tốn, dũng cảm, đó là con người “có đức”. Để những con người “hồng thắm” và “có đức” này mang lại lợi ích cho mình và cho xã hội thì cần phải có sự hiểu biết, năng lực chuyên môn và thể hiện ở hành động, hiệu quả trong lao động cần cù sáng tạo, đó là con người “chuyên sâu” và “có tài”.
  Xây dựng con người toàn diện bao gồm:
  - Có ý thức làm chủ, tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa và tư tưởng “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.
  - Cần kiệm xây dựng đất nước, hăng hái bảo vệ Tổ quốc.
  - Có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quốc tế trong sáng.
  - Có phương pháp làm việc khoa học, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.
  4. Nhân cách văn hóa của người cán bộ, đảng viên
  Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân cách văn hóa của người cán bộ, đảng viên và những người lãnh đạo cách mạng phải gắn bó với Nhân dân, vừa phải làm gương mẫu cho Nhân dân noi theo. Điều cốt lõi của nhân cách văn hóa của người cách mạng là “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”. Người yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên và các nhà lãnh đạo cách mạng của Đảng phải “ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối chính trị của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lao động lên trên lên trước lợi ích của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”.
  Theo người, đạo đức cách mạng có thể tóm tắt là:
  “Nhận rõ phải, trái, giữ vững lập trường.
   Tận trung với nước, tận hiếu với dân”.
  Để giúp cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo hoàn thiện được nhân cách văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh đến công tác chỉnh đốn Đảng. Tổ chức Đảng có vai trò đặc biệt trong việc rèn luyện, giáo dục, xây dựng nhân cách văn hóa cho từng cán bộ, đảng viên. Người yêu cầu:
  “- Chỉnh Đảng phải làm từng bước, phải có trọng tâm.
  - Chỉnh huấn cán bộ trước rồi mới chỉnh đốn chi bộ.
  - Chỉnh huấn tư tưởng trước rồi mới chỉnh đốn tổ chức. Chỉnh huấn cán bộ cao cấp phải do Trung ương trực tiếp lãnh đạo vì đó là mấu chốt của việc chỉnh đốn toàn Đảng” .
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chú trọng xây dựng tiêu chuẩn nhân cách văn hóa của người cán bộ, đảng viên và người lãnh đạo cách mạng. Người thường xuyên giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên thực hiện các tiêu chuẩn sau:
  1. Suốt đời kiên quyết phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
  2. Rèn luyện tư tưởng vô sản, sửa chữa tư tưởng sai lầm. Kiên quyết đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, không đứng chân trong chân ngoài.
  3. Đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết. Biết đem lợi ích riêng của cá nhân phục tùng lợi ích chung của cách mạng.
  4. Tuyệt đối chấp hành nghị quyết và kỷ luật của Đảng.
  5. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng.
  6. Luôn luôn cố gắng học tập, thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình đồng chí mình.
  Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người cán bộ, đảng viên có nhân cách văn hóa là người phải luôn luôn phấn đấu để hoàn thiện không ngừng. Người chỉ rõ: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” .
  5. Xây dựng con người là cả “công trình” khoa học
  Xây dựng con người mới là công việc không đơn giản, nhiều khó khăn hơn bất kỳ công việc nào, không thể một sớm một chiều mà thành công được. Xây dựng con người là cả một “công trình” khoa học. Trước hết, đây là quá trình con người tự xây dựng mình là chính, không chỉ về mặt thể lực mà cả đời sống vật chất và tinh thần trong sự phong phú đa dạng của nó.
  II. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LUẬT MIỀN TRUNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ giáo viên luôn giữ một vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, họ là người quyết định thành công của công cuộc xây dựng và đổi mới nền giáo dục.Không có thầy giáo thì không có giáo dục”. Người còn khẳng định vai trò không thể thay thế của người giáo viên trong sứ mệnh đào tạo thế hệ trẻ.Để đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy trong tình hình đổi mới, thì yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ nhà giáo nghề nghiệp nói chung và đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Luật miền Trung nói riêng ngày càng cao: không chỉ yêu cầu về trình độ, chuyên môn, phương pháp giảng dạy mà còn đạt các chuẩn mực đạo đức của một người giảng viên, phải thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”.
  Thứ nhất, nâng cao nhận thức của đội ngũ giảng viên về việc phải tu dưỡng đạo đức suốt đời
  Theo Hồ Chí Minh, "đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, đó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong".
  Là con người thì ai cũng có chỗ hay chỗ dở, chỗ xấu chỗ tốt, ai cũng có thiện có ác ở trong bản thân mình. Vấn đề là dám nhìn thẳng vào con người mình, không tự lừa dối, huyễn hoặc; thấy rõ cái hay cái tốt, cái thiện để phát huy và thấy rõ cái dở, cái xấu, cái ác để khắc phục. Đối với mỗi giảng viên, việc tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong đời tư cũng như đời công - sinh hoạt, học tập, lao động, chiến đấu; trong mọi mối quan hệ xã hội từ hẹp đến rộng, từ nhỏ đến lớn - gia đình, nhà trường, xã hội; từ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, anh em đến quan hệ tập thể, với cấp trên cấp dưới… Có rèn luyện công phu như vậy, người giảng viên mới có được phẩm chất đạo đức tốt đẹp, và những phẩm chất ấy ngày hàng được bồi đắp, nâng cao để học sinh noi theo và được xã hội thừa nhận.
  Do đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần thường xuyên quán triệt, giáo dục đạo đức cho đội ngũ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá, phân loại đảng viên, viên chức hàng năm. Qua đó để tác động tích cực và thường xuyên vào ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, giảng viên.
  Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đội ngũ; chăm lo bồi dưỡng giảng viên trẻ về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm và lý luận chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Nhà trường cho các thế hệ giảng viên; vận động giảng viên phát huy hết trách nhiệm để cống hiến cho sự nghiệp chung của Nhà trường.
  Điều đó đặt ra cho mỗi nhà giáo, phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng; tác phong chính quy mẫu mực của người thầy giáo; xây dựng động cơ đúng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi giảng viên phải nêu cao tinh thần tự học tập, nghiên cứu để mở rộng hiểu biết của mình về cả kiến thức chuyên ngành, liên ngành, khoa học xã hội cũng như văn học, lịch sử, văn hoá đặc biệt là những tri thức mới về khoa học sư phạm hiện đại, kỹ năng giảng dạy theo phương pháp tích cực, có phương pháp sư phạm tốt bao giờ cũng có kết quả giảng dạy cao. Và khẳng định được vị thế của người thầy trong sự nghiệp trồng người.
  Thứ hai, tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo vững vàng về lý luận, phong phú về thực tiễn, chuẩn mực về phương pháp, tác phong công tác.
  Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, trang bị cho đội ngũ nhà giáo có trình độ, năng lực toàn diện, kiến thức chuyên sâu theo lĩnh vực, môn học giảng dạy và kỹ năng, phương pháp sư phạm tốt; khả năng tư duy khoa học, sáng tạo, biết gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn. Đặc biệt chú trọng khơi dậy, phát huy lòng yêu nghề, vinh dự, trách nhiệm, luôn là một tấm gương tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực, sáng tạo; không ngừng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng, phương pháp sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn. Nâng cao kiến thức thực tiễn, nắm chắc đối tượng người học, giảng dạy sát với trình độ, năng lực và yêu cầu nghề nghiệp, chức trách của người học. Duy trì nghiêm các quy chế, quy định trong giáo dục và đào tạo, xây dựng bầu không khí dân chủ, kỷ cương, văn hóa, đoàn kết, thống nhất, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các lực lượng sư phạm, nhất là mối quan hệ giữa nhà giáo và học sinh.
  Tổ chức chặt chẽ các lớp tập huấn nghiệp vụ sư phạm, nhất là các phương pháp dạy học tích cực; cập nhật các thông tin về tình hình thế giới và trong nước. Xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiêm túc, có chất lượng các hội thi, các hoạt động phương pháp gắn với tăng cường mở các lớp học ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ nhà giáo. Chú trọng bồi dưỡng khả năng ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, đồng thời, coi trọng hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng thực hành cho sinh viên, nhất là khả năng tự nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo khi thực tiễn có sự thay đổi, phát triển.
  “Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ những người làm công tác giáo dục”. Tăng cường hoạt động khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng về chất lượng làm việc của người học sau khi tốt nghiệp; kịp thời điều chỉnh chương trình, nội dung đào tạo phù hợp và sát thực tiễn.
  Thứ ba,tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ
   Giảng viên trẻ có thế mạnh là nhạy bén, có khả năng tìm tòi, sáng tạo trong các bài giảng…. Tuy nhiên, đội ngũ giảng viên trẻ còn những hạn chế như kinh nghiệm thực tiễn, khả năng gắn lý luận với thực tiễn còn ít, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm chưa thuần thục, linh hoạt, mềm dẻo....
  Giảng viên trẻ phải không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ của bản thân
   Muốn hoàn thiện được bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, thì người giảng viên trẻ phải không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, để làm được điều đó trước hết người giảng viên phải tự ý thức được tầm quan trọng của việc học đối với sự phát triển nghề nghiệp, nhìn thấy những mặt mạnh, yếu của chính mình để từ đó có định hướng học tập lâu dài cho bản thân. Yêu cầu trước mắt là đội ngũ giảng viên trẻ phải có trình độ chuyên môn từ thạc sỹ trở lên, hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ bổ trợ cho hoạt động giảng dạy; việc được đào tạo chuyên môn một cách bài bản sẽ giúp cho đội ngũ giảng viên trẻ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của mình hiệu quả, chất lượng hơn. Bởi lẽ chỉ khi nắm vững kiến thức chuyên sâu thì giảng viên trẻ mới có thể tự tin đứng trên bục giảng, phân tích, mở rộng kiến thức  làm sáng tỏ nội dung của bài, truyền đạt chính xác nội dung bài giảng đến học viên; đồng thời sẽ tránh được những sai sót về kiến thức trong quá trình giảng dạy.
  Đội ngũ giảng viên trẻ nên tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp sư phạm để trau dồi kiến thức cho bản thân, tích cực cập nhật theo dõi các bản tin thời sự, hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...trong nước và thế giới để có thể kịp thời bổ sung vào bài giảng, đồng thời thu hút được sự quan tâm của học viên đối với bài giảng.
   Trong quá trình giảng dạy giảng viên trẻ phải luôn gắn lý luận với thực tiễn.
   Để đạt được một bài giảng có sức thuyết phục thì trong quá trình giảng dạy, giảng viên trẻ cần gắn lý luận với thực tiễn, lấy thực tiễn để chứng minh, làm sáng tỏ lý luận, nếu chỉ giảng lý luận thì bài giảng sẽ gây nhàm chán, không tạo được hứng thú học…. bởi lẽ, học viên đều là những người có nhiều kinh nghiệm tích lũy trong thực tiễn công tác và bản thân họ cũng mong muốn được trao đổi, bổ sung kiến thức về thực tiễn để học tập những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả hơn từ đó vận dụng linh hoạt vào địa phương, đơn vị nơi công tác.
   Có nhiều hình thức để giảng viên trẻ liên hệ với thực tiễn, có thể có thể giảng viên cung cấp tình hình thực tiễn, gợi mở để cho các học viên chia sẻ đàm thoại, dẫn ra những thực tiễn của địa phương, đất nước từ đó khái quát làm sáng tỏ về mặt lý luận vì kiến thức thực tiễn của học viên vô cùng phong phú.
   Các giảng viên trẻ cần tích cực tham gia các đợt nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh để có những trải nghiệm thực tiễn bổ ích, có nhiều kiến thức thực tiễn bổ trợ cho quá trình giảng dạy, đồng thời qua đó làm rõ mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, vận dụng vào bài giảng làm cho bài giảng thêm phong phú và sinh động.
  Ngoài ra, giảng viên đặc biệt là giảng viên trẻ cần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học như tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường, tăng cường viết bài nghiên cứu trao đổi trên trang Thông tin điện tử của Nhà trường….Việc nghiên cứu khoa học giúp giảng viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời qua đó củng cố kiến thức lý thuyết, tăng khả năng vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề, giả thuyết khoa học
  Thứ tư, Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo
  Không chỉ nhấn mạnh việc xây dựng năng lực, phẩm chất của đội ngũ nhà giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn quan tâm đến việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết, dân chủ, bình đẳng, tương trợ. Người nhắc nhở: Là giáo viên phải có tinh thần đoàn kết, kỷ luật, phát huy dân chủ, đó là mối quan hệ gắn bó giữa thầy với thầy, thầy với trò, cần đoàn kết toàn thể nhà trường thành một khối, phát huy cao độ tinh thần dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo nên sức mạnh, phát huy tính năng động, sáng tạo và đổi mới trong giáo dục. Người nói: “Trong trường cần có dân chủ, đối với mọi vấn đề thầy và trò cùng nhau thảo luận, ai có vấn đề gì đều thật thà phát biểu, điều gì chưa thông suốt thì hỏi, bàn cho thông suốt, dân chủ nhưng trò phải phải kính thầy, thầy phải quý trò, chứ không phải "Cá đối bằng đầu”.
  Như vậy, việc xây dựng được một môi trường giáo dục lành mạnh thì sẽ là điều kiện thuận lợi cho giảng viên gắn bó với trường, với nghề, yêu thương học sinh, đoàn kết, chia sẻ với đồng nghiệp. Yêu nghề, yêu người là cơ sở để các thầy, cô yên tâm công tác, say mê, toàn tâm, toàn ý với công việc; biết vươn lên, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, yêu thương học sinh như con, em ruột thịt của mình, không thiên tư, thiên vị. Chỉ như vậy, các thầy, cô giáo mới đi tới sự đoàn kết thực sự.
  Khi các thầy, cô giáo có đam mê, tận huyết với nghề thì họ sẽ phát huy hết năng lực, trí tuệ để giáo dục, truyền đạt tri thức cho người học với hiệu quả cao nhất.
  Sản phẩm của giáo dục, dạy học là con người, là thế hệ tương lai của dân tộc, vì vậy, không được phép tạo ra “phế phẩm”. Một người công nhân tồi có thể làm hỏng một vài sản phẩm, một người kỹ sư tồi có thể làm hỏng một vài công trình, nhưng, một người giáo viên tồi có thể làm hỏng cả một thế hệ, đó là hậu quả khôn lường mà cả xã hội phải gánh chịu cho đến tận mai sau. Vì vậy, có thầy giỏi thì rồi sẽ có phương pháp hay, do đó, sẽ có trò giỏi, còn thầy đã kém thì khó lấy gì bù đắp nổi.
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về “chuẩn” nhà giáo đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Quan niệm của Người đã đưa vị trí của người thầy lên tột cùng của sự tôn vinh, trở thành bài học quý giá cho các thế hệ nhà giáo. Đây là cơ sở lý luận cho việc xác định chiến lược đào tạo con người, chủ trương, đường lối chỉ đạo phát triển nền giáo dục của Đảng qua các thời kỳ cách mạng, đồng thời, là những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục hết sức sinh động, thiết thực và hiệu quả trong xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo hiện nay.

  Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Hoàng Lê Khanh
   

  Hỏi đáp pháp luật

  Hình ảnh hoạt động

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

  Liên kết website

  Video

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hới- Quảng Bình